FRITZ!Box 7590 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7590 Service

Regelmatige onderbrekingen van de DSL-verbinding

De DSL-verbinding tussen de FRITZ!Box en de centrale van de DSL-provider wordt meerdere malen per dag onderbroken. Gedurende deze tijd knippert de "Power"-led van de FRITZ!Box en blijft branden als de Internetverbinding opnieuw tot stand is gebracht.

Bij DSL-aansluitingen met een extra analoge vaste lijn treedt dit probleem mogelijk bijzonder vaak op als een oproep aan het vaste nummer wordt aangenomen of een gesprek via de vaste lijn tot stand wordt gebracht.

In de Event Log van de FRITZ!Box wordt de volgende foutmelding weergegeven:

"DSL not responding (no DSL synchronization)
DSL synchronization starting (training)"

Oorzaak

 • De stabiliteit van de DSL-verbinding hangt voornamelijk af van de lengte en de kwaliteit van de toegangslijn. Fouten in de bekabeling of problemen met de centrale (DSLAM) van de internetprovider kunnen ook van invloed zijn.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Controleer of de gebeurtenissen die worden weergegeven, ook hebben plaatsgevonden voordat de fout optrad of dat er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die na het moment van de storing zijn opgetreden.
 4. Als er ook gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden voordat de fout is opgetreden, ga je verder met de volgende maatregel.
  • Als er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden nadat de fout is opgetreden, voer je de maatregelen uit in onze handleiding FRITZ!Box start af en toe opnieuw op.
 5. Als de melding "The internet connection (DSL) was cleared. Interference may have been caused by powerline" wordt weergegeven, voer je de maatregelen uit in onze handleiding FRITZ!Box meldt "Interference may have been caused by powerline".

2 Bekabeling controleren

Fouten in de bekabeling zijn vaak moeilijk te herkennen en blijven lang onopgemerkt. Controleer daarom je huisbekabeling:

 1. Als je de FRITZ!Box gebruikt op een IP-gebaseerde aansluiting, verwijder dan de DSL-splitter.
 2. Verwijder alle kabelverlengingen, ongebruikte kabels, TAE-aansluitdozen en extra elektrische accessoires (bijvoorbeeld overspanningsbeveiliging, aansluitdozen voor automatische wisselschakelaars).
 3. Controleer of de FRITZ!Box correct is verbonden met de DSL-aansluiting. Een gedetailleerde handleiding vind je op de installatieposter die met de FRITZ!Box is meegeleverd en in het handboek.

3 Andere DSL-versie gebruiken

De DSL-versie van de FRITZ!Box wordt met elke versie van FRITZ!OS steeds verder ontwikkeld om onder alle omstandigheden optimale DSL-verbindingen tot stand te brengen. In een enkel geval (bijvoorbeeld DSL-aansluitingen met verouderde DSLAM) kan het voorkomen dat de FRITZ!Box alleen een stabiele DSL-verbinding tot stand kan brengen met bepaalde DSL-versies. Test daarom de recente en de vorige DSL-versie:

Recente FRITZ!OS gebruiken

De DSL-versie maakt deel uit van FRITZ!OS. Controleer of de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS en dus ook de recente DSL-versie gebruikt:

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

Vorige DSL-versie gebruiken

Als het probleem optreedt met de recente DSL-versie (bijvoorbeeld na een FRITZ!OS-update), test dan de DSL-versie van het vorige FRITZ!OS:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Schakel de optie "Use previous DSL version" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

de FRITZ!Box schakelt nu de vorige DSL-versie in en start opnieuw op. Als het probleem hiermee is opgelost, stellen wij het op prijs als je ons feedback stuurt via "Internet > DSL Information > Feedback".

4 Interferentieweerstand verhogen

Verhoog de interferentieweerstand (storingsimmuniteit) van de DSL-verbinding om onderbrekingen van de DSL-verbinding als gevolg van kortstondige storingen van de DSL-aansluiting te reduceren:

Opmerking:Als je de interferentieweerstand van de DSL-verbinding verhoogt, kan de doorvoercapaciteit van de DSL-verbinding enigszins verminderen.

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Verander in de sectie "Receive direction" de instelling onder "Intended signal-to-noise ratio" één stap verder richting "Maximum stability".

  Belangrijk:Als de regelaar te ver in de richting "maximum stability" wordt verschoven, kan mogelijk geen DSL-verbinding meer tot stand worden gebracht. Selecteer daarom niet meteen de instelling "Maximum stability", maar bepaal de optimale instelling voor je DSL-aansluiting door de regelaar stapsgewijs te verplaatsen.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 6. Als de DSL-verbinding nog steeds afbreekt, herhaal je de stappen 4 - 6, totdat de DSL-verbinding stabiel is.

5 DSL-aansluiting controleren

Mogelijk is er een storing op je DSL-aansluiting. Omdat het controleren van de aansluiting door de DSL-provider lang kan duren, daarbij kosten kunnen ontstaan en uit onze ervaringen blijkt dat DSL-aansluitingen vaak storingen vertonen hoewel deze al door de provider zijn gecontroleerd, ga je als volgt te werk:

 1. Koppel de FRITZ!Box los van de DSL-aansluiting.
 2. Sluit een andere DSL-modem op de DSL-aansluiting aan.
 3. Test of de DSL-verbinding met deze DSL-modem stabiel blijft.
 4. Als de verbinding nog steeds afbreekt, laat dan je aansluiting door je provider controleren. Er is een storing op de DSL-aansluiting.

  LET OP!Er zijn mogelijk kosten verbonden aan de controle. Vraag naar de voorwaarden bij je provider!