FRITZ!DECT 200 Service - Knowledge Base

FRITZ!DECT 200 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Firmware bijwerken

Wanneer de FRITZ!Box actief is, zoekt deze regelmatig naar updates voor alle geregistreerde DECT-apparaten (ongeveer elke 48 uur of binnen 30 minuten nadat de FRITZ!Box opnieuw is opgestart). Als de FRITZ!Box nieuwe firmware vindt voor FRITZ!DECT, wordt deze automatisch bijgewerkt. Dit proces kan enkele minuten duren. Je kunt zien welke versie is geïnstalleerd door de algemene instellingen voor FRITZ!DECT te openen onder "Home Network > Smart Home" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

De stroomtoevoer naar verbonden apparaten wordt niet onderbroken tijdens het updateproces. Hoe de contactdoos moet worden geschakeld na een update kun je definiëren in de algemene instellingen voor FRITZ!DECT onder "Home Network > Smart Home" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.