FRITZ!DECT 200 Service - Knowledge Base

FRITZ!DECT 200 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Firmware-update uitvoeren

Als de FRITZ!Box in bedrijf is, zoekt deze naar updates voor alle aangemelde DECT-apparaten. Dit gebeurt ongeveer elke 48 uur of wanneer de FRITZ!Box opnieuw is opgestart, binnen de volgende 30 minuten. Als de FRITZ!Box nieuwe firmware vindt, wordt deze automatisch bijgewerkt. Dit proces kan enkele minuten in beslag nemen. Je kunt zien welke versie is geïnstalleerd door de algemene instellingen voor FRITZ!DECT te openen onder "Home Network > Smart Home" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

De stroomtoevoer naar verbonden apparaten wordt niet onderbroken tijdens het updateproces. Hoe het stopcontact moet worden geschakeld na een update, kun je bepalen in de algemene instellingen van FRITZ!DECT onder "Home Network > Smart Home" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.