FRITZ!DECT 200 Service - Knowledge Base

FRITZ!DECT 200 Service

FRITZ!DECT-contactdoos kan niet worden aangemeld

Het aanmelden van de schakelbare contactdoos, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, mislukt. Na de automatische configuratie blijft de "DECT"-led knipperen en er kan geen DECT-verbinding tot stand worden gebracht tussen de FRITZ!Box en FRITZ!DECT.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 FRITZ!Box-model wordt niet ondersteund

Met uitzondering van de FRITZ!Box 7312 en 7412 kunnen alle FRITZ!Box-modellen met geïntegreerd DECT-basisstation en FRITZ!OS 5.50 of hoger worden gebruikt met FRITZ!DECT.

2 Het maximale aantal is bereikt

Je kunt maximaal tien FRITZ!DECT-apparaten (bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200) aanmelden op de FRITZ!Box. Als je al tien apparaten hebt aangemeld, kun je geen andere apparaten meer aanmelden.

Opmerking:Het aanmelden van een FRITZ!DECT heeft geen invloed op het aantal telefoons, DECT-repeaters of radiatorthermostaten dat je kunt aanmelden.

3 Toetsblokkering uitschakelen

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System op "Buttons and LEDs".
 3. Klik op het tabblad "Keylock".
 4. Schakel de toetsblokkering uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 "Reduce DECT field strength" uitschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength" de optie "Reduce DECT field strength" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 "DECT Eco" uitschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength" de optie "DECT Eco" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

6 Versleuteling inschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Schakel in de sectie "Security" de optie "Permit only secure DECT connections (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de optie was uitgeschakeld, moet je de FRITZ!Box vervolgens eenmalig opnieuw opstarten via de gebruikersinterface ("System > Backup of Restart").

7 Pincode instellen

Automatische aanmelding werkt alleen als je de pincode instelt op "0000" onder "DECT > Base Station" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Voer in de sectie "Registration" de pincode "0000" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

8 FRITZ!DECT opnieuw aanmelden

FRITZ!DECT afmelden

 • Houd de "DECT"-knop op de FRITZ!DECT ten minste 6 seconde ingedrukt.

Zodra de "DECT"-led knippert, is de FRITZ!DECT afgemeld.

FRITZ!Box opnieuw starten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup" of "Reset".
 3. Klik op het tabblad "Restart" (indien beschikbaar).
 4. Klik op de knop "Restart".

FRITZ!DECT aanmelden

 1. Ontkoppel FRITZ!DECT van de stroomvoorziening
 2. Druk op de "DECT"-knop van de FRITZ!Box. Houd de knop ten minste 6 seconde ingedrukt, tot de "DECT"- of "Info"-led op de FRITZ!Box begint te knipperen.
 3. Sluit de FRITZ!DECT binnen 10 seconden weer aan op de stroomvoorziening.