FRITZ!DECT 200 Service - Knowledge Base

FRITZ!DECT 200 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Onjuiste temperatuur weergegeven door FRITZ!DECT 200

Er worden onjuiste waarden voor de temperatuur weergegeven voor FRITZ!DECT en/of meerdere FRITZ!DECT-apparaten geven waarden weer die sterk verschillen.

Opmerking:De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Ideale plaats vinden voor FRITZ!DECT

 • Sluit FRITZ!DECT aan op een wandstopcontact.
 • Controleer of de ventilatieopeningen niet zijn bedekt, of het apparaat niet is blootgesteld aan direct zonlicht en niet net naast een verwarming is geplaatst.
 • Verwijder alle mogelijke warmtebronnen in de buurt van het apparaat (bijvoorbeeld andere elektrische apparaten die warmte uitstralen).

2 Temperatuurverschil corrigeren

Als de gemeten temperatuur sterk afwijkt van de richttemperatuur, kun je het temperatuurverschil corrigeren. Als richttemperatuur kun je bijvoorbeeld de kamertemperatuur nemen. gemeten met een gewone thermometer op een andere plek in de ruimte.

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
 3. Selecteer de optie "All smart home devices" (indien beschikbaar) in de vervolgkeuzelijst "viewing".
 4. Klik op de knop (Algemeen) of op de knop (Bewerken) voor het betreffende apparaat.
 5. Klik op "Additional settings".
 6. Voer onder "Temperature offset" de waarde voor de temperatuurcorrectie in (in graden Celsius), bijvoorbeeld 2,0 of -2,0.
  • of
  • Stel de werkelijke kamertemperatuur in door onder "Temperature offset" op de plus of min te klikken.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.