FRITZ!DECT 200 Service - Knowledge Base

FRITZ!DECT 200 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Temperatuurweergave van DE FRITZ!DECT-contactdoos onjuist

Voor de schakelbare contactdoos, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, worden in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onjuiste temperaturen weergegeven en/of meerdere schakelbare contactdozen geven waarden weer die sterk verschillen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 FRITZ!DECT-contactdoos optimaal plaatsen

  1. Steek FRITZ!DECT in een wandcontactdoos.
  2. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet zijn afgedekt, dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht en zich niet rechtstreeks naast een verwarming bevindt.
  3. Verwijder mogelijke warmtebronnen in de buurt van het apparaat (bijvoorbeeld andere elektrische apparaten die warmte afgeven).

2 Temperatuurafwijking corrigeren

De temperatuur die wordt gemeten bij het apparaat zelf kan sterk afwijken van de werkelijke kamertemperatuur, bijvoorbeeld als het apparaat zich naast de verwarming of achter een gordijn bevindt. Om je schakelbare contactdoos rekening te laten houden met dergelijke afwijkingen, stel je de offset in:

Belangrijk:De temperatuur op het apparaat zelf kan sterk variëren door tijdstipafhankelijke schommelingen, zoals incidentele blootstelling aan zonlicht of verminderde ventilatie, opwarming van het apparaat, enz. De afwijking van de temperatuur op het apparaat zelf en de werkelijke kamertemperatuur is daardoor niet constant. De offset kan geen rekening houden met variabele temperatuurschommelingen. Voor een nauwkeurige temperatuurmeting is een dergelijke locatie niet geschikt.

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
  3. Indien beschikbaar, selecteer je in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All smart home devices".
  4. Klik op de knop (Bewerken) bij het betreffende apparaat.
  5. Stel onder "Temperature offset" de werkelijke kamertemperatuur in door op min of plus te klikken.
  6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.