FRITZ!DECT 200 Service - Knowledge Base

FRITZ!DECT 200 Service

Groepsschakeling voor FRITZ!DECT configureren

Je kunt meerdere smarthome-apparaten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT of de schakelbare contactdoos van FRITZ!Powerline, samenvoegen tot een groep en tegelijk schakelen. Je kunt de groep handmatig of automatisch schakelen, of een combinatie van schakelopties gebruiken.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Groep aanmaken

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Klik op de knop "New Group".
 4. Als je hiernaar wordt gevraagd, schakel je de optie "Switching Actuators" in en klik je op "OK".
 5. Voer een naam in voor de groep en selecteer de smarthome-apparaten die je samen wilt schakelen in de groep.
 6. Klik op de knop "OK".
 7. Klik in het volgende venster op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Groep schakelen

Er zijn diverse schakelopties die ook kunnen worden gecombineerd. Een groep waarvoor een automatische schakeling is ingeschakeld, kan bijvoorbeeld ook handmatig worden geschakeld:

Groep automatisch schakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Indien beschikbaar, selecteer in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All groups".
 4. Klik op de knop (bewerken) voor de groep waarvoor je automatisch schakelen wilt configureren, of klik op de knop (Automatisch schakelen) naast een smarthome-apparaat dat deel uitmaakt van de groep.
 5. Configureer in de sectie "Automatic Switching" de gewenste schakeltijden of selecteer de optie "Switching a Group Automatically" en configureer de gewenste schakeltijden.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Groep schakelen via een "Master"

Als je een FRITZ!Box gebruikt met een FRITZ!OS-versie 6.50 of nieuwer, kun je een smarthome-apparaat definiëren als de zogenaamde "Master", waarmee je de hele groep kunt in- of uitschakelen. Dit apparaat hoeft geen deel uit te maken van de groep die je wilt schakelen:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Indien beschikbaar, selecteer je in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All groups".
 4. Klik op de knop (Bewerken) bij de groep waarvoor je het schakelen via een "Master" wilt configureren.
 5. Schakel in de sectie "Automatic Switching" de optie "Switching a Group via a FRITZ! actuator ('Master')" in en selecteer in de vervolgkeuzelijst "Actuator" het apparaat dat je als de "Master" wilt gebruiken.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
  • Wanneer de "Master" automatisch of handmatig wordt geschakeld, worden ook alle apparaten geschakeld in de groep waarvan de "Master" deel uitmaakt.

Groep handmatig schakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Klik in de sectie "Group [naam van de groep]" bij "Group switch" op de aan/uit-schakelaar.

  Opmerking:Je kunt de smarthomegroep ook handmatig schakelen in je thuisnetwerk met een FRITZ!Fon (menu "Home Network" > "Smart Home"), of vanaf internet met de MyFRITZ!-app.

Als je voor de groep ook een automatische schakeling hebt geconfigureerd, dan wordt automatisch schakelen weer op de groep toegepast zodra het volgende automatische schakelmoment voor de groep is aangebroken.

Wanneer het schakelen van groepen is ingeschakeld, kun je een enkel apparaat handmatig schakelen op het apparaat zelf, of via de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (in het menu Home Network" onder "Smart Home"). Zodra het volgende automatische schakelmoment voor de groep is aangebroken, worden de instellingen van de groepsschakeling weer toegepast op het apparaat.