FRITZ!DECT 200 Service - Knowledge Base

FRITZ!DECT 200 Service

Schakelen instellen voor een groep smart apparaten in het thuisnetwerk

Je kunt meerdere smart apparaten in het thuisnetwerk combineren in een groep en vervolgens alle verbonden apparaten tegelijk schakelen. Je kunt de groep handmatig of automatisch schakelen, of een combinatie van schakelopties gebruiken.

Opmerking:De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box.

1 Groep aanmaken

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
 3. Maak de groep aan:
  • Als de vervolgkeuzelijst "viewing" beschikbaar is:
   1. Selecteer de optie "All smart home devices" in de vervolgkeuzelijst "viewing".
   2. Klik op de knop "New Group".
   3. Voer een naam in voor de groep en selecteer de smart apparaten in je thuisnetwerk die je samen wilt kunnen schakelen in de groep.
   4. Klik op de knop "OK".
   5. Klik in het volgende venster op "OK" om de instellingen op te slaan.
  • Als de vervolgkeuzelijst "viewing" niet beschikbaar is:
   1. Klik op de knop (Algemeen) naast een smart apparaat in het thuisnetwerk dat je wilt toevoegen aan de groep.
   2. Klik op "Create new group" in de sectie "Group Switching", voer een naam in voor de groep en klik op "OK".
   3. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
   4. Klik op de knop (Algemeen) naast een smart apparaat in het thuisnetwerk dat je wilt toevoegen aan de groep.
   5. Selecteer de naam van een groep in de sectie "Group Switching".
   6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
   7. Herhaal de stappen d tot en met f voor alle smart apparaten in je thuisnetwerk die je samen wilt kunnen schakelen in de groep.

2 Groep schakelen

Er zijn diverse schakelopties die ook kunnen worden gecombineerd. Als bijvoorbeeld automatisch schakelen is ingeschakeld voor een groep, dan kan de groep ook handmatig worden geschakeld:

Groep automatisch schakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
 3. Selecteer de optie "All groups" (indien beschikbaar) in de vervolgkeuzelijst "viewing".
 4. Klik op de knop (Automatisch schakelen) naast een smart apparaat in je thuisnetwerk dat deel uitmaakt van de groep, of klik op de knop (Bewerken) voor de groep waarvoor je automatisch schakelen wilt configureren.
 5. Ga naar de sectie "Automatic Switching", selecteer de gewenste schakeltijden of selecteer de optie "Switching a Group Automatically" en configureer de gewenste schakeltijden (bijvoorbeeld met Google-agenda).
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Groep schakelen via een "Master"

Als je een FRITZ!Box met FRITZ!OS versie 6.50 of hoger gebruikt, kun je een smart apparaat in je thuisnetwerk definiëren als de zogenaamde "Master" waarmee je de hele groep kunt in- of uitschakelen. Het apparaat hoeft geen deel uit te maken van de groep die je wilt schakelen:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
 3. Selecteer de optie "All groups" (indien beschikbaar) in de vervolgkeuzelijst "viewing".
 4. Klik op de knop (Bewerken) voor de groep waarvoor je het schakelen via een "Master" wilt configureren.
 5. Ga naar de sectie "Automatic Switching", schakel de optie "Switching a Group via a FRITZ! actuator ('Master')" in, open de vervolgkeuzelijst "Actuator" en selecteer het apparaat dat je als de "Master" wilt gebruiken.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
  • Wanneer de "Master" automatisch of handmatig wordt geschakeld, worden ook alle apparaten geschakeld in de groep waarvan de "Master" deel uitmaakt.

Groep handmatig schakelen

Als je automatisch schakelen ook instelt voor de groep, dan wordt automatisch schakelen weer toegepast op de groep op het moment van de volgende automatische schakeling voor de groep.

Wanneer het schakelen van groepen is ingeschakeld, kun je de knop op een smart apparaat in je thuisnetwerk gebruiken om het apparaat handmatig te schakelen, of je kunt de FRITZ!Box-gebruikersinterface gebruiken (in het menu "Home Network" onder "Smart Home”). Op het moment van de volgende schakeling voor de groep worden de instellingen voor het schakelen van de groep weer toegepast op het apparaat.