FRITZ!DECT 200 Service - Knowledge Base

FRITZ!DECT 200 Service

Led-display uitschakelen

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Led-display uitschakelen met de FRITZ!Box-gebruikersinterface

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
  3. Selecteer de optie "All smart home devices" (indien beschikbaar) in de vervolgkeuzelijst "viewing". 
  4. Klik op de knop (Algemeen) of op de knop (Bewerken) voor het betreffende smart apparaat in je thuisnetwerk.
  5. Klik op "Additional settings".
  6. Schakel de optie "LED display on" uit.
  7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

De lampjes zijn permanent uitgeschakeld. Alle andere functies zijn beschikbaar zonder beperkingen. Als je op een knop drukt op het apparaat, bijvoorbeeld om de aansluiting handmatig in- of uit te schakelen, geven de lampjes kort de huidige bedrijfs- en verbindingsstatus weer. De lampjes gaan na ongeveer 60 seconden automatisch weer uit.