FRITZ!DECT 210 Service - Knowledge Base

FRITZ!DECT 210 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

FRITZ!DECT-contactdoos kan niet worden aangemeld

Het lukt niet om de schakelbare contactdoos, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, aan te melden. Na de automatische configuratie blijft de "DECT"-led knipperen en er kan geen DECT-verbinding tot stand worden gebracht tussen de FRITZ!Box en FRITZ!DECT.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 FRITZ!Box-model wordt niet ondersteund

Met uitzondering van de FRITZ!Box 7312 en 7412 kunnen alle FRITZ!Box-modellen met geïntegreerd DECT-basisstation en FRITZ!OS 6 of hoger worden gebruikt met FRITZ!DECT.

2 Maximaal aantal bereikt

Je kunt maximaal tien FRITZ!DECT-apparaten (bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200) aanmelden op de FRITZ!Box. Als je al tien apparaten hebt aangemeld, kun je geen andere apparaten meer aanmelden.

Opmerking:Het aanmelden van een FRITZ!DECT heeft geen invloed op het aantal telefoons, DECT-repeaters of radiatorthermostaten dat je kunt aanmelden.

3 Toetsblokkering uitschakelen

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Buttons and LEDs".
 3. Klik op het tabblad "Keylock".
 4. Schakel de toetsblokkering uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 "Reduce DECT field strength" uitschakelen

 1. Open de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station" of in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength" de optie "Reduce DECT field strength" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 "DECT Eco" uitschakelen

 1. Open de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station" of in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength" de optie "DECT Eco" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

6 Versleuteling inschakelen

 1. Open de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station" of in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel in de sectie "Security" de optie "Permit only secure DECT connections (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de optie was uitgeschakeld, moet je de FRITZ!Box vervolgens één keer opnieuw opstarten via de gebruikersinterface ("System > Backup > Restart").

7 Pincode instellen

Automatische aanmelding werkt alleen als je de pincode instelt op "0000" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

 1. Open de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station" of in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Voer in de sectie "Registration" de pincode "0000" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

8 FRITZ!DECT opnieuw aanmelden

FRITZ!DECT afmelden

 1. Houd de "DECT"-knop op de FRITZ!DECT ten minste 6 seconde ingedrukt.

Zodra de "DECT"-led knippert, is de FRITZ!DECT afgemeld.

FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

FRITZ!DECT aanmelden

 1. Steek de FRITZ!DECT in een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box.
 2. Druk op de "DECT"-knop op de FRITZ!DECT. Houd de knop ten minste gedurende 6 seconde ingedrukt, tot de "DECT"-led snel begint te knipperen. Zolang de led snel knippert, bevindt de FRITZ!DECT zich in de aanmeldmodus.
 3. Binnen 2 minuten: Druk op de "DECT"-knop op de FRITZ!Box. Houd de knop ten minste gedurende 6 seconde ingedrukt, tot de "DECT"- of "Info"-led van de FRITZ!Box begint te knipperen. Zolang de led knippert, bevindt de FRITZ!Box zich in de aanmeldmodus.

Zodra de "DECT"-led op FRITZ!DECT blijft branden, is de DECT-verbinding tot stand gebracht. Vervolgens kun je de FRITZ!DECT plaatsen op de gewenste locatie en configureren en bedienen via de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Smart Home".