FRITZ!DECT 210 Service - Knowledge Base

FRITZ!DECT 210 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Aanpassen van de temperatuur die bij FRITZ!DECT-contactdoos is gemeten

De temperatuur die wordt gemeten bij de schakelbare contactdoos, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, kan afwijken van de werkelijke kamertemperatuur. Als de schakelbare contactdoos zich bijvoorbeeld naast de verwarming of achter een gordijn bevindt, is de temperatuur bij de contactdoos waarschijnlijk hoger dan de temperatuur die je in het midden van de kamer met een thermometer meet. Deze afwijking kun je corrigeren door de contactdoos op een geschiktere plaats te plaatsen en de temperatuurafwijking, de zogenaamde offset, in te stellen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!DECT-contactdoos optimaal plaatsen

  1. Steek FRITZ!DECT in een wandcontactdoos.
  2. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet zijn afgedekt, dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht en zich niet rechtstreeks naast een verwarming bevindt.
  3. Verwijder mogelijke warmtebronnen in de buurt van het apparaat (bijvoorbeeld andere elektrische apparaten die warmte afgeven).

2 Temperatuurafwijking instellen

Als er nog steeds een afwijking is tussen de gemeten en de werkelijke kamertemperatuur, kun je de offset instellen:

Belangrijk:De temperatuur bij het apparaat zelf kan sterk variëren door tijdstipafhankelijke schommelingen, zoals incidentele blootstelling aan zonlicht of verminderde ventilatie, opwarming van het apparaat, enz. De afwijking van de temperatuur bij het apparaat zelf en de werkelijke kamertemperatuur is daardoor niet constant. De offset kan geen rekening houden met variabele temperatuurschommelingen. Deze locatie is dan niet geschikt voor een nauwkeurige temperatuurmeting.

  1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Home Network" of "Smart Home".
  2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home" of in het menu "Smart Home" op "Device Management".
  3. Klik op de knop (Bewerken) bij het betreffende apparaat.
  4. Stel onder "Temperature offset" de werkelijke kamertemperatuur in door op min of plus te klikken.
  5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.