FRITZ!DECT Repeater 100 Service - Knowledge Base

FRITZ!DECT Repeater 100 Service

FRITZ!DECT Repeater kan niet worden aangemeld

Het lukt niet om een FRITZ!DECT Repeater aan te melden bij een FRITZ!Box. Na de automatische configuratie blijft de "DECT"-led van de repeater knipperen en er kan geen DECT-verbinding tot stand worden gebracht tussen de FRITZ!Box en de repeater.

Hieronder leggen we uit hoe je het probleem kunt verhelpen als je een FRITZ!Box gebruikt als basisstation. Je kunt de FRITZ!DECT-repeater echter ook aanmelden bij een basisstation van een andere fabrikant.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Maximaal aantal bereikt

Je kunt maximaal zes repeaters aanmelden bij de FRITZ!Box. Als je al zes repeaters hebt aangemeld, kun je geen andere repeaters meer aanmelden.

Opmerking:Het aanmelden van een repeater heeft geen invloed op het aantal andere apparaten, bijvoorbeeld telefoons of radiatorthermostaten, dat kan worden aangemeld.

2 Toetsblokkering uitschakelen

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Buttons and LEDs".
 3. Klik op het tabblad "Keylock".
 4. Schakel de toetsblokkering uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Meest recente FRITZ!OS installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

4 "Reduce DECT field strength" uitschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength" de optie "Reduce DECT field strength" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 "DECT Eco" uitschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength" de optie "DECT Eco" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

6 Versleuteling inschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Schakel in de sectie "Security" de optie "Permit only secure DECT connections (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de optie was uitgeschakeld, moet je de FRITZ!Box vervolgens één keer opnieuw opstarten via de gebruikersinterface ("System > Backup of Reset > Restart").

7 Pincode instellen

Automatische aanmelding werkt alleen als je de pincode instelt op "0000" onder "DECT > Base Station" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Voer in de sectie "Registration" de pincode "0000" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Belangrijk:Je mag de pincode niet meer wijzigen nadat je de repeaters succesvol hebt aangemeld!

8 Repeater opnieuw aanmelden

Repeater afmelden

 1. Houd de knop "DECT" op de repeater ten minste 6 seconden ingedrukt en herhaal deze procedure meteen nog een keer.

Zodra de "DECT"-led knippert, is de repeater afgemeld.

FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup" of "Reset".
 3. Klik op het tabblad "Restart" (indien beschikbaar).
 4. Klik op de knop "Restart".

DECT-verbinding tot stand brengen

 1. Steek de repeater in een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box.
 2. Druk op de "DECT"-knop op de repeater. Houd de knop ten minste 6 seconde ingedrukt, tot de "DECT"-led snel begint te knipperen. Zolang de led snel knippert, bevindt de repeater zich in de aanmeldmodus.
 3. Binnen 2 minuten: Druk op de "DECT"-knop op de FRITZ!Box. Houd de knop ten minste 6 seconde ingedrukt, tot de "DECT"- of "Info"-led van de FRITZ!Box begint te knipperen. Zolang de led knippert, bevindt de FRITZ!Box zich in de aanmeldmodus.
 4. Zodra de "DECT"-led van de repeater blijft branden, is de DECT-verbinding tot stand gebracht.