FRITZ!DECT Repeater 100 Service - Knowledge Base

FRITZ!DECT Repeater 100 Service

Kan FRITZ!DECT Repeater niet registreren

De registratie van een FRITZ!DECT Repeater bij een FRITZ!Box is mislukt. Na automatische configuratie blijft het lampje "DECT" op de repeater knipperen en er kan geen DECT-verbinding worden gemaakt tussen de FRITZ!Box en de repeater.

Hier laten we je zien hoe je dit probleem kunt verhelpen als je een FRITZ!Box gebruikt als toegangspunt. Je kunt de FRITZ!DECT Repeater echter ook registreren bij een basisstation van een andere fabrikant.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Maximale aantal is bereikt

Je kunt maximaal zes repeaters registreren bij de FRITZ!Box. Als je al zes repeaters hebt geregistreerd, kun je geen andere repeaters meer registreren.

Opmerking:Het registreren van een repeater heeft geen invloed op het aantal telefoons of FRITZ!DECT-apparaten dat je kunt registreren voor het smart thuisnetwerk.

2 Meest recente FRITZ!OS installeren

3 Toetsvergrendeling uitschakelen

Deze functie is alleen beschikbaar voor de FRITZ!Box met FRITZ!OS 5.59 of hoger:

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Buttons and LEDs" in het menu "System".
 3. Klik op de tab "Keylock".
 4. Schakel de toetsvergrendeling uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 "Reduce DECT field strength" uitschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Base Station" in het menu "DECT".
 3. Schakel de optie "Reduce DECT field strength" uit in de sectie "Radio Field Strength".
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 "DECT Eco" uitschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Base Station" in het menu "DECT".
 3. Schakel de optie "DECT Eco" uit in de sectie "Radio Field Strength".
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

6 Versleuteling inschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Base Station" in het menu "DECT".
 3. Ga naar de sectie "Security" en schakel de optie "Permit only secure DECT connections (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de optie is uitgeschakeld, moet je de FRITZ!Box opnieuw opstarten zodra je de gebruikersinterface gebruikt ("System > Backup or Reset > Restart").

7 Pincode instellen

Automatische registratie werkt alleen als je de pincode instelt op "0000" onder "DECT > Base Station" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Base Station" in het menu "DECT".
 3. Ga naar de sectie "Registration" en voer "0000" in als pincode.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Belangrijk:Je kunt de pincode niet meer wijzigen wanneer je de repeater hebt geregistreerd!

8 Repeater opnieuw registreren

Registratie van repeater ongedaan maken

 • Houd de knop "DECT" op de repeater ten minste 6 seconden ingedrukt en herhaal deze procedure meteen nog een keer.

Het lampje "DECT" begint te knipperen zodra de registratie van de repeater ongedaan is gemaakt.

FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Backup" of "Reset" in het menu "System".
 3. Klik op de tab "Restart" (indien beschikbaar).
 4. Klik op de knop "Restart".

DECT-verbinding tot stand brengen

 1. Haal de stekker uit het stopcontact van de repeater.
 2. Druk op de knop "DECT" op je FRITZ!Box. Houd de knop ten minste 6 seconden ingedrukt totdat het lampje "DECT" of "Info" op de FRITZ!Box begint te knipperen.
 3. Zet de repeater binnen de volgende 10 seconden aan.