FRITZ!DECT Repeater 100 Service - Knowledge Base

FRITZ!DECT Repeater 100 Service

Sterk storende geluiden bij gebruik van een FRITZ!DECT Repeater

Zodra een FRITZ!DECT Repeater is aangemeld bij de FRITZ!Box, zijn er sterk storende geluiden te horen wanneer er wordt gebeld met een draadloze telefoon.

Oorzaak

 • De repeater is niet goed verbonden met de FRITZ!Box of verkeerd geplaatst.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

De DECT technologie wordt continue verder ontwikkeld. Als je er zeker van wilt zijn dat je FRITZ!Box up-to-date is, installeer je eerst het meest recente FRITZ!OS:

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 FRITZ!Box configureren

Versleuteling inschakelen

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "DECT".
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Schakel in de sectie "Security" de optie "Permit only secure DECT connections (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de optie was uitgeschakeld, moet je de FRITZ!Box vervolgens één keer opnieuw opstarten via de gebruikersinterface ("System > Backup of Reset > Restart").

Pincode instellen

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "DECT".
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Voer in de sectie "Registration" de pincode "0000" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Belangrijk:Je mag de pincode niet meer wijzigen nadat je de repeaters succesvol hebt aangemeld!

3 Repeater opnieuw aanmelden

Repeater afmelden

 1. Houd de knop "DECT" op FRITZ!DECT twee keer achter elkaar gedurende ten minste 6 seconden ingedrukt.

Zodra de "DECT"-led knippert, is de repeater afgemeld.

FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Backup" of "Reset".
 3. Klik op het tabblad "Restart" (indien beschikbaar).
 4. Klik op de knop "Restart".

DECT-verbinding tot stand brengen

 1. Steek de repeater in een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box.
 2. Druk op de "DECT"-knop op de repeater. Houd de knop ten minste gedurende 6 seconde ingedrukt, tot de "DECT"-led snel begint te knipperen. Zolang de led snel knippert, bevindt de repeater zich in de aanmeldmodus.
 3. Binnen 2 minuten: Druk op de "DECT"-knop op de FRITZ!Box. Houd de knop ten minste gedurende 6 seconde ingedrukt, tot de "DECT"- of "Info"-led van de FRITZ!Box begint te knipperen. Zolang de led knippert, bevindt de FRITZ!Box zich in de aanmeldmodus.
 4. Zodra de "DECT"-led van de repeater blijft branden, is de DECT-verbinding tot stand gebracht.

4 Repeater optimaal plaatsen

 1. Kies voor de repeater een plaats waar een telefoon die rechtstreeks met de FRITZ!Box is verbonden, een volkomen vlekkeloze ontvangst heeft. De "DECT"-led van de repeater moet blijven branden. Als de led knippert, heeft de repeater geen verbinding met de FRITZ!Box. Bovendien moet de spraakoverdracht in beide richtingen absoluut storingsvrij zijn op de locatie van de repeater, zelfs wanneer je elk van je telefoons gebruikt als de repeater is uitgeschakeld. Anders is dit geen geschikte locatie voor de repeater.