FRITZ!DECT Repeater 100 Service - Knowledge Base

FRITZ!DECT Repeater 100 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Temperatuurweergave van FRITZ!DECT Repeater onjuist

Voor FRITZ!DECT Repeater worden onjuiste temperaturen weergegeven en/of meerdere FRITZ!DECT Repeaters geven waarden weer die sterk verschillen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 FRITZ!DECT Repeater optimaal plaatsen

  • Steek de FRITZ!DECT Repeater in een wandcontactdoos.
  • Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet zijn afgedekt, dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht en zich niet rechtstreeks naast een verwarming bevindt.
  • Verwijder mogelijke warmtebronnen in de buurt van het apparaat (bijvoorbeeld andere elektrische apparaten die warmte afgeven).

2 Temperatuurafwijking corrigeren

De temperatuur die wordt gemeten bij het apparaat zelf kan sterk afwijken van de werkelijke binnentemperatuur, bijvoorbeeld als het apparaat zich naast de verwarming of achter een gordijn bevindt. Om je smarthome-apparaat rekening te laten houden met dergelijke afwijkingen, stel je de offset in:

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
  3. Indien beschikbaar, selecteer je in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All smart home devices".
  4. Klik op de knop (Bewerken) bij het betreffende apparaat.
  5. Stel onder "Temperature offset" de werkelijke binnentemperatuur in door op min of plus te klikken.
  6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.