FRITZ!Fon C4 Service - Knowledge Base

FRITZ!Fon C4 Service

Beller-id wordt niet weergegeven voor inkomende oproepen

Wanneer je wordt gebeld, wordt de beller-id niet weergegeven op de display van je FRITZ!Fon:

 • FRITZ!Fon geeft het telefoonnummer (beller-id) voor inkomende oproepen niet weer.
 • FRITZ!Fon geeft de beller-id alleen heel kort weer. Daarna wordt alleen het belsymbool weergegeven op de display en het nummer verdwijnt.
 • FRITZ!Fon geeft niet het nummer weer dat een beller heeft gekozen.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Tekstgegevens activeren in de FRITZ!Box

 1. Kies #960*2* op je telefoon en druk op de oproepknop (hoorn opnemen).
 2. Hang na ongeveer 3 seconden weer op.

  Opmerking:Kies #960*0* als je de weergave van tekstgegevens weer wilt uitschakelen.

2 Weergavenamen toewijzen in de FRITZ!Box

De volgende stap is alleen vereist als de telefoon wel beller-id's weergeeft, maar niet het nummer dat door de beller is gekozen:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor het betreffende telefoonnummer.
 4. Geef een naam naar keuze op in het veld "Display name".

  Voorbeeld:
  Als weergavenaam voor internettelefoonnummer 12345 kun je een naam kiezen zoals "VOIP_12345", "provider_12345", "office", "private" of "12345".

 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 FRITZ!Box-oproeplijst controleren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Calls" in het menu "Telephony".
 3. Controleer voor welke inkomende oproepen (blauwe of rode handset) de beller-id wordt weergegeven.
  • Als de beller-id niet wordt weergegeven voor inkomende oproepen naar een ISDN- of internetnummer, heeft je telefonieprovider CLIP niet ingeschakeld voor je lijn of heeft de beller de beller-id niet doorgegeven.
  • Als de beller-id niet wordt weergegeven wanneer je wordt gebeld op een nummer van een analoge vaste lijn:
   • Ga verder met de volgende sectie.

4 Analoge telefoonlijn en apparaten controleren

De volgende stap is alleen vereist als de beller-id niet wordt weergegeven wanneer het nummer van je analoge vaste lijn wordt gebeld:

Controleren of de telefoon en je lijn CLIP ondersteunen

 1. Ontkoppel de FRITZ!Box van de telefoonaansluiting op de DSL-splitter.
 2. Verbind een analoge telefoon met de telefoonaansluiting van de DSL-splitter.
 3. Controleer of de telefoon de beller-id van de beller nu wel weergeeft.
  • Als de telefoon de beller-id niet weergeeft, heeft je telefonieprovider CLIP nog niet ingeschakeld voor je lijn, of wordt CLIP niet ondersteund door je telefoon, of heeft de beller de beller-id niet doorgegeven.

Alle telefoons en telefoonapparaten verbinden met de FRITZ!Box

 • Verbind alle telefoonapparaten (bijvoorbeeld een telefoon, fax) met de FRITZ!Box.

  Belangrijk:Als je extra telefoonapparaten of telefoonstekkers aansluit, kan dit resulteren in fouten.

Testen of een ander apparaat interferentie met de FRITZ!Box veroorzaakt

Interferentie van een apparaat dat op de FRITZ!Box of de stroomtoevoer is aangesloten, kan mogelijk de FRITZ!Box bereiken. Voer daarom de volgende test uit:

 1. Verwijder alle apparaten en kabels uit de LAN-poorten en de USB-poort op de FRITZ!Box. Als er geen apparaten zijn aangesloten, verbind je een computer met een LAN-poort op de FRITZ!Box.
 2. Controleer of het probleem is verholpen.
  • Als het probleem niet meer optreedt, dan bracht een van de op de FRITZ!Box aangesloten apparaten interferentie over op de FRITZ!Box of wordt de interferentie nu opgevangen door de computer. Doorgaans kan de oorzaak van de interferentie worden weggenomen met een van de volgende methoden:
   • Gebruik een stekkerdoos om de FRITZ!Box en alle andere verbonden apparaten aan te sluiten op hetzelfde stopcontact.
   • Test verschillende elektrische stopcontacten en stekkerdozen.
   • Gebruik UTP-netwerkkabels om apparaten aan te sluiten op de LAN-poorten op de FRITZ!Box. In tegenstelling tot STP-netwerkkabels (bijvoorbeeld de meegeleverde netwerkkabel) hebben UTP-netwerkkabels geen aarddraad en kunnen ze geen interferentie overbrengen naar de FRITZ!Box. UTP-netwerkkabels zijn verkrijgbaar bij gespecialiseerde leveranciers.

    Belangrijk:Als het probleem zich voordoet met een FRITZ!Powerline-adapter, gebruik je de met de FRITZ!Powerline-adapter meegeleverde UTP-netwerkkabel.

   • Als interferentie naar de FRITZ!Box wordt overgebracht door een apparaat dat is verbonden met de USB-poort, sluit je het USB-apparaat aan op een USB-poort op je computer in plaats van het te verbinden met de FRITZ!Box.

Signaalkwaliteit is te laag

Als je FRITZ!Box nog steeds geen beller-id weergeeft voor inkomende oproepen, is de signaalkwaliteit van je analoge vaste lijn te laag.

In vergelijking met eenvoudige telefoons is voor PBX altijd een hogere signaalkwaliteit van de analoge telefoonlijn vereist. De FRITZ!Box overtreft zonder meer de limieten van de specificaties voor de juiste detectie en verwerking van inkomende signalen. In het geval van uiterst interferentiegevoelige lijnen kan de tolerantie van de FRITZ!Box voor fouten echter iets lager zijn dan die van een analoge telefoon die rechtstreeks op je lijn is aangesloten. Daarom kan het in bepaalde omstandigheden voorkomen dat een telefoon die rechtstreeks is aangesloten op je lijn, CLIP-gegevens wel kan verwerken maar je FRITZ!Box niet. Dit is niet vanwege een probleem met de FRITZ!Box, maar het is omdat de signaalkwaliteit van de analoge vaste lijn te laag is.