FRITZ!Fon C4 Service - Knowledge Base

FRITZ!Fon C4 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

FRITZ!Fon schakelt zichzelf steeds weer plotseling uit

De FRITZ!Fon schakelt zichzelf steeds weer plotseling uit, bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek. De telefoon start dan niet opnieuw op, maar moet weer worden aangezet met de ophangtoets.

Oorzaak

  • De batterij is niet voldoende opgeladen of defect.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Batterij opladen

  1. Laat de telefoon minstens 6 uur in het oplaadstation staan om de batterij van de telefoon volledig op te laden. Zorg ervoor dat het symbool voor "Batterij wordt opgeladen" verschijnt op de display van de telefoon.

2 Batterij vervangen

Je kunt een nieuwe originele batterij in een speciaalzaak kopen. Als je niet-originele batterijen gebruikt, die bijvoorbeeld af en toe worden aangeboden op internet, kunnen wij beschadigingen aan je FRITZ!Fon niet uitsluiten.

Belangrijk:Batterijcellen zijn onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage en om technologische redenen onderworpen zijn aan een verouderingsproces; daarom vallen deze niet onder onze garantie (zie garantievoorwaarden in het handboek).