FRITZ!Fon C4 Service - Knowledge Base

FRITZ!Fon C4 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Beschikbare functies met basisstations van andere fabrikanten

Alle FRITZ!Fon-modellen ondersteunen de DECT-standaard en het DECT-GAP-profiel. Het DECT-GAP-profiel maakt het mogelijk draadloze telefoons te gebruiken met basisstations van andere fabrikanten. Het profiel dekt ook basisfuncties zoals de procedure voor het registreren van een telefoon bij een basisstation en het tot stand brengen van telefoongesprekken. In DECT-GAP zijn echter geen gemaksfuncties gedefinieerd en daarom kunnen we niet garanderen dat deze functies bruikbaar zijn wanneer je een FRITZ!Fon gebruikt met een basisstation van een andere fabrikant. De oproeplijst, het telefoonboek, het antwoordapparaat, de klok, internetservices, de functie voor software-updates, RSS-feeds en e-mail zijn alleen beschikbaar als je een FRITZ!Box gebruikt als basisstation. In de fabrieksinstellingen van FRITZ!Fon is Duits geselecteerd als de menutaal. Wanneer je FRITZ!Fon registreert bij een FRITZ!Box, wordt de taal gebruikt die je in de FRITZ!Box-gebruikersinterface hebt geselecteerd als menutaal. De taalselectie wordt automatisch beheerd door de software van de telefoon; dus je kunt de taal alleen wijzigen als de telefoon is geregistreerd bij een FRITZ!Box.