FRITZ!Fon C4 Service - Knowledge Base

FRITZ!Fon C4 Service

Instellingen opslaan en in dezelfde FRITZ!Box herstellen

Je kunt de instellingen van je FRITZ!Box opslaan in een backupbestand en zo te allen tijde alle of alleen enkele instellingen in dezelfde FRITZ!Box herstellen.
Om altijd de laatst goed werkende configuratie van je FRITZ!Box te kunnen herstellen, maak je na iedere verandering in de configuratie opnieuw een backup en ook voor en na een FRITZ!OS-update.

1 Back-up van de instellingen maken

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Save Settings" of "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Save".
 4. Voer een wachtwoord in.
 5. Klik op "Save" en sla het bestand "FRITZ!Box[...].export" op de computer op.

2 Instellingen herstellen

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restore".
 4. Indien beschikbaar, schakel je de optie "From this FRITZ!Box or another FRITZ!Box of the same model" als je alle instellingen wilt herstellen, of "From a different FRITZ!Box model" als je alleen geselecteerde instellingen wilt herstellen.
 5. Voer het wachtwoord in dat je hebt opgegeven bij het opslaan van het back-upbestand.
 6. Klik op "Browse" of Choose File" en selecteer het bestand "FRITZ.Box[...].export" met de instellingen die je wilt herstellen.
 7. Wanneer je alleen bepaalde instellingen wilt herstellen, schakel je de optie "Select manually the settings to be restored" of "restore selected settings" in.
 8. Klik op de knop "Restore".
 9. Schakel de instellingen in die je wilt herstellen en klik op "Apply".

De instellingen worden nu hersteld. Vervolgens moet je mogelijk alle draadloze telefoons, DECT-repeaters en smarthome-apparaten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200 of radiatorthermostaten, opnieuw aanmelden bij de FRITZ!Box.

Opmerking:Alle instellingen voor je draadloze telefoons blijven gehandhaafd als je de telefoons aanmeldt via het menu van de telefoons en niet met de wizard "Manage Telephony Devices" in de gebruikersinterface van je FRITZ!Box.