FRITZ!Fon C5 Service - Knowledge Base

FRITZ!Fon C5 Service

FRITZ!Fon geeft het bericht "IPEI invalid" weer.

De registratie van FRITZ!Fon mislukt. De foutmelding "IPEI invalid!" wordt weergegeven op de display van de telefoon.

1 Fabrieksinstellingen op de telefoon herstellen

  1. Druk op de toets "Menu" op de telefoon.
  2. Scrol naar "Settings" en druk op "OK".
  3. "Reset" > "OK" > "OK"

2 Telefoon opnieuw registreren