FRITZ!Fon C5 Service - Knowledge Base

FRITZ!Fon C5 Service

Bij inkomende oproepen worden de telefoonnummers niet weergegeven

Bij inkomende oproepen worden de telefoonnummers niet weergegeven op de display van de FRITZ!Fon:

 • FRITZ!Fon geeft het telefoonnummer van de beller niet weer.
 • De FRITZ!Fon geeft het telefoonnummer van de beller alleen heel kort weer, vervolgens verschijnt alleen het belsymbool op de display en het telefoonnummer verdwijnt.
 • De FRITZ!Fon geeft niet weer welk telefoonnummer de beller heeft gebeld.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Tekstinformatie in de FRITZ!Box inschakelen

 1. Voer op de telefoon #960*2* in en druk op de gesprekstoets (hoorn opnemen).
 2. Leg na ca. 3 seconden weer op.

  Opmerking:Je kunt de weergave van de tekstinformatie weer uitschakelen met #960*0*.

2 Weergavenamen in FRITZ!Box toewijzen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als de telefoon wel het telefoonnummer van de beller weergeeft, maar niet het telefoonnummer dat de beller heeft gebeld:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op de knop (Bewerken) bij het betreffende telefoonnummer.
 4. Voer in het invoerveld "Display name" een naam in naar keuze. Als het invoerveld niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.

  Voorbeeld:
  Als display naam voor internettelefoonnummer 12345 kunt u "VOIP_12345" , "provider_12345, "kantoor", "privé" of "12345" ingeven.

 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Oproeplijst van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Calls".
 3. Controleer bij welke inkomende oproepen (blauwe of rode telefoonhoorn) het telefoonnummer van de beller niet wordt weergegeven.
 4. Wanneer het telefoonnummer niet wordt weergegeven bij oproepen naar een ISDN-of internettelefoonnummer, heeft je telefoonprovider CLIP niet geactiveerd voor je aansluiting of de bellers hebben de nummerweergave uitgeschakeld.
  • Wanneer de telefoonnummers niet worden weergegeven bij oproepen naar een analoog vast telefoonnummer, ga je verder met de volgende maatregel.

4 Analoge vaste telefoonaansluiting en apparaten controleren

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als de telefoonnummers niet worden weergegeven bij inkomende oproepen naar het analoge vaste telefoonnummer:

Controleren of de telefoon en je telefoonaansluiting CLIP ondersteunen

 1. Ontkoppel de FRITZ!Box van de telefoonaansluiting van de DSL-splitter.
 2. Verbind een analoge telefoon met de telefoonaansluiting van de DSL-splitter.
 3. Als de telefoon het telefoonnummer van de beller nu niet weergeeft, heeft je telefoonprovider CLIP nog niet geactiveerd voor je telefoonaansluiting, ondersteunt je telefoon geen CLIP, of de beller heeft de nummerweergave uitgeschakeld.

Alle telefoons en telefoonapparaten op FRITZ!Box aansluiten

 • Sluit alle telefoonapparaten (bijvoorbeeld. telefoon, fax) op de FRITZ!Box aan.

  Belangrijk:Wanneer je extra telefoonapparaten of telefooncontactdozen aansluit op de telefoonaansluitdoos, kan dit resulteren in fouten.

Controleren of een ander apparaat interferentie veroorzaakt met de FRITZ!Box

Interferentie van een apparaat dat is aangesloten op de FRITZ!Box of de stroomtoevoer, kan mogelijk de FRITZ!Box bereiken. Voer daarom de volgende test uit:

 1. Verwijder alle apparaten en kabels uit de LAN-poorten en de USB-poort van de FRITZ!Box. Als er geen apparaat is aangesloten, verbind dan een computer met een LAN-poort van de FRITZ!Box.
 2. Als het probleem niet meer optreedt, wordt interferentie overgedragen naar de FRITZ!Box via een aangesloten apparaat of wordt de interferentie nu van de FRITZ!Box weggeleid door de computer. De oorzaak van de interferentie kun je doorgaans elimineren met een van de volgende maatregelen:
  1. Gebruik een stekkerdoos om de FRITZ!Box en alle andere verbonden apparaten aan te sluiten op hetzelfde stopcontact.
  2. Test verschillende elektrische stopcontacten en stekkerdozen.
  3. Gebruik UTP-netwerkkabels om apparaten aan te sluiten op de LAN-poorten van de FRITZ!Box. In tegenstelling tot STP-netwerkkabels, bijvoorbeeld de meegeleverde netwerkkabel, hebben UTP-netwerkkabels geen aarddraad en kunnen geen interferentie overdragen naar de FRITZ!Box.

   Belangrijk:Als het probleem zich voordoet met een FRITZ!Powerline-adapter, gebruik dan de met de FRITZ!Powerline-adapter meegeleverde UTP-netwerkkabel.

  4. Als interferentie naar de FRITZ!Box wordt overgedragen door een apparaat dat is verbonden met de USB-poort, verbind het apparaat dan niet met de FRITZ!Box, maar met een USB-poort van de computer.

Te lage signaalkwaliteit

Als er bij inkomende oproepen nog steeds geen telefoonnummers worden weergegeven, is de signaalkwaliteit van je analoge vaste telefoonaansluiting te laag.

In vergelijking met eenvoudige telefoons stellen telefooncentrales altijd hogere eisen aan de signaalkwaliteit van de analoge vaste telefoonaansluiting. De FRITZ!Box overtreft duidelijk de specificatiegrenzen om inkomende signalen correct te herkennen en te verwerken. In het geval van uiterst interferentiegevoelige aansluitingen kan de storingsbestendigheid van de FRITZ!Box echter iets lager zijn dan die van een analoge telefoon die rechtstreeks op je telefoonaansluiting is aangesloten. Daarom kan het voorkomen dat een telefoon die rechtstreeks is aangesloten op de telefoonaansluiting, de CLIP-informatie wel correct kan verwerken, maar je FRITZ!Box niet. Dit ligt niet aan een fout van de FRITZ!Box, maar aan de lage signaalkwaliteit van de analoge vaste telefoonaansluiting.