FRITZ!Fon C5 Service - Knowledge Base

FRITZ!Fon C5 Service

Nummers toewijzen aan FRITZ!Fon

Als je meerdere telefoonnummers hebt, kun je nummers voor uitgaande en inkomende oproepen toewijzen aan je FRITZ!Fon. Op die manier kun je definiëren welk nummer de FRITZ!Fon moet gebruiken als je zelf belt en op welke nummers het moet reageren wanneer je wordt gebeld.

1 Telefoonnummers toewijzen

Het basisstation wordt gebruikt om de telefoonnummers toe te wijzen aan FRITZ!Fon. Als FRITZ!Fon is geregistreerd bij een FRITZ!Box, wijs je de nummers in de FRITZ!Box-gebruikersinterface toe:

  1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op de knop (Bewerken) voor de betreffende telefoon.

    Belangrijk:Als het telefoonapparaat nog niet wordt weergegeven, klik je op de knop "Configure New Device" en volg je de instructies van de wizard.

  3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Outgoing Calls" het nummer dat de telefoon moet gebruiken om te bellen.
  4. Definieer op welke nummers de telefoon moet reageren wanneer je wordt gebeld. Je kunt maximaal tien nummers selecteren (met inbegrip van het nummer voor uitgaande oproepen).
  5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.