FRITZ!Fon M2 Service - Knowledge Base

FRITZ!Fon M2 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

E-mails lezen en verzenden

Je kunt maximaal 10 e-mailaccounts configureren in de FRITZ!Box. FRITZ!Fon geeft je een melding wanneer je nieuwe e-mails ontvangt. Voor elk e-mailaccount kunnen maximaal 16 e-mails worden weergegeven, met een maximum van 128 e-mails voor alle accounts. Als je meerdere telefoons gebruikt, kun je voor elke FRITZ!Fon een ander account configureren.

Vereisten / Beperkingen

 • FRITZ!Fon moet zijn geregistreerd bij een FRITZ!Box.
 • Je moet een e-mailaccount bij een POP3-server voor inkomende e-mail gebruiken.
 • POP3-download moet zijn ingeschakeld bij je e-mailprovider.

  Opmerking:Je kunt download inschakelen in de instellingen van je e-mailaccount. Je e-mailprovider kan je informatie verstrekken over de procedure.

Opmerking:De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box.

1 E-mailaccounts instellen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Web Services" of "Internet Services" in het menu "DECT".
 3. Klik op de knop "New E-mail Account".
 4. Voer je e-mailadres en wachtwoord in.
 5. Voer je gebruikersnaam en de POP3-server van je e-mailaccount in.

  Opmerking:Vaak worden de gebruikersnaam en de POP3-servergegevens automatisch ingevuld. Voor kleinere lokale providers voer je de POP3-server handmatig in.

 6. Schakel indien nodig de optie "This server supports a secure connection (SSL)" in.
 7. Klik op de tab "Additional Settings".
 8. Definieer hoe vaak de FRITZ!Box e-mails moet ophalen van de server voor inkomende e-mail. Je kunt een interval tussen 5 minuten en 24 uur kiezen.
 9. Schakel de optie "Automatically signal new e-mail on the FRITZ!Fon" in als je wilt dat je telefoon je een melding geeft wanneer je nieuwe e-mailberichten ontvangt.

  Opmerking:Wanneer nieuwe e-mails worden ontvangen, geeft de telefoon een pieptoon, een rood lampje knippert en je ziet het symbool van een envelop in de display.

 10. Schakel de optie "Allow e-mail to be sent from FRITZ!Fon cordless telephones" in als je e-mails ook wilt kunnen verzenden met je telefoon.
 11. Voer de naam in van de SMTP-server van je e-mailprovider.
 12. Schakel indien nodig de optie "The SMTP server supports a secure connection (SSL)" in.
 13. Voer in het veld "Name of sender" een naam in die geen speciale tekens bevat.
 14. Schakel de optie "Deletion of read e-mail on FRITZ!Fon enabled" in als je e-mails wilt kunnen verwijderen met de telefoon. Geef vervolgens op of e-mails alleen kunnen worden verwijderd van de display van de telefoon of ook uit je postvak IN bij je provider.
 15. Schakel de optie "Protect e-mail access with a PIN" in en definieer een pincode als je een pincode wilt instellen voor toegang tot je e-mails op de telefoon.
 16. Als meerdere FRITZ!Fons zijn geregistreerd bij de FRITZ!Box, definieer je ook of de e-mails van dit account moeten worden weergegeven op alle telefoons of alleen op bepaalde telefoons.
 17. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 E-mail lezen

 1. Druk op de toets "Menu" op de telefoon.
 2. Scrol naar "Internet services" en druk op "OK".
 3. "E-mail" > "OK"

3 E-mail verzenden

 1. Druk op de toets "Menu" op de telefoon.
 2. Scrol naar "Internet services" en druk op "OK".
 3. "E-mail" > "OK" > "Options" > "New e-mail" > "OK"
 4. Voer een onderwerpregel en de tekst van de e-mail in.
 5. Druk op "Options".
 6. Selecteer "Telephone book" als je het e-mailadres van de geadresseerde in het telefoonboek hebt opgeslagen.
  • of
  • selecteer "Send to mailing list" en voer het e-mailadres van de geadresseerde in.
 7. "Options" > "Send" > "OK"

  Opmerking:E-mails die worden verzonden met je FRITZ!Fon, worden niet weergegeven in het postvak UIT van je e-mailaccount.

4 E-mail account verwijderen

De volgende stappen zijn alleen vereist als je een bepaald e-mailaccount niet meer wilt gebruiken:

E-mailaccount verwijderen uit de FRITZ!Box

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Web Services" of "Internet Services" in het menu "DECT".
 3. Klik op de knop (Verwijderen) voor het betreffende e-mailaccount.
 4. Klik op de knop "OK".

FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Backup" of "Reset" in het menu "System".
 3. Klik op de tab "Restart" (indien beschikbaar).
 4. Klik op de knop "Restart".

De e-mails worden niet meer weergegeven op de telefoon.