FRITZ!Fon MT-F Service - Knowledge Base

FRITZ!Fon MT-F Service

Snelkiesnummers gebruiken

Als je de snelkiestoetsen op je FRITZ!Fon ingedrukt houdt, heb je snel toegang tot bepaalde functies en telefoonnummers. Je kunt telefoonnummers toewijzen aan de toetsen 2 - 9, zodat je de betreffende nummers nog sneller kunt bellen. Daarnaast kun je gemakkelijk de toetsen op je telefoon vergrendelen om onbedoelde input te voorkomen, of je kunt de functie Do Not Disturb inschakelen als je het belsignaal tijdelijk wilt uitschakelen.

1 Snelkiestoetsen toewijzen

Toets Functie
0 Menu "Internet Services" openen
1 Antwoordapparaat selecteren
2-9 Snelkiesnummers 02-09 van het FRITZ!Box-telefoonboek
* Do Not Disturb inschakelen/uitschakelen
# Toetsvergrendeling inschakelen/uitschakelen
*inkomende oproepen worden nog steeds aangegeven door een rood lampje

2 Telefoonnummer toewijzen aan snelkiesnummer

FRITZ!Fon gebruikt de snelkiesnummers 02-09 van het eerste FRITZ!Box-telefoonboek. Als je bijvoorbeeld nummer 2 ingedrukt houdt, wordt het nummer gebeld van de partij aan wie je het snelkiesnummer "02" hebt toegewezen:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Book" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de koppeling "Switch telephone books" en schakel de optie "Telephone Book" in.

  Opmerking:De koppeling "Switch telephone books" is alleen beschikbaar als je meerdere telefoonboeken hebt ingesteld in de FRITZ!Box. Als de koppeling niet beschikbaar is, wordt het juiste telefoonboek al weergegeven.  

 4. Klik op de knop (Bewerken) voor de telefoonboekvermelding die je wilt toewijzen aan een snelkiestoets.
 5. Selecteer een telefoonnummer in de vervolgkeuzelijst "Add Telephone Number".
 6. Voer in het veld "Quick-dial number" een nummer tussen 2 en 9 in.

  Belangrijk:Het snelkiesnummer mag niet al zijn toegewezen aan een andere telefoonboekvermelding. Als het snelkiesnummer al bestaat, moet je eerst de betreffende telefoonboekvermelding bewerken.

 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 8. Herhaal de stappen 4 – 7 voor elke telefoonboekvermelding die je wilt kunnen bellen met een snelkiesnummer.