FRITZ!Fon MT-F Service - Knowledge Base

FRITZ!Fon MT-F Service

Slechte spraakkwaliteit tijdens telefoongesprekken

Een van de volgende problemen treedt soms of altijd op tijdens het bellen:

 • Je hebt problemen met echo, wegvallend of vertraagd geluid of achtergrondruis tijdens telefoongesprekken.
 • Je hoort een luide en storende sistoon wanneer je belt. 
 • De stem van een van beide partijen klinkt vervormd of haperend ("choppy").

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Meest recente software van de telefoon installeren

2 HD-telefonie uitschakelen op je ISDN-lijn

De volgende stappen zijn alleen vereist als je de FRITZ!Box gebruikt op een ISDN-lijn en je de andere partij niet kunt verstaan wanneer deze spreekt (sterk vervormd, hevige ruis, mechanische stem, of er is lawaai en gekraak te horen).

 1. Kies #962*2* op je telefoon en druk op de oproepknop (hoorn opnemen).
 2. Hang na ongeveer 3 seconden weer op.

  Opmerking:Je kunt HD-telefonie weer inschakelen met #962*1*.

3 FRITZ!Box opnieuw starten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup" of "Reset".
 3. Klik op het tabblad "Restart" (indien beschikbaar).
 4. Klik op de knop "Restart".

4 Geluidsvolume verlagen tijdens telefoongesprek

 • Ga als volgt te werk om het geluidsvolume te verlagen tijdens een telefoongesprek: Druk tijdens een telefoongesprek op "down arrow" of het symbool "telephone book" op de regeleenheid.

5 Draadloze telefoons registreren bij de FRITZ!Box

 • Registreer alle draadloze telefoons bij het FRITZ!Box-basisstation en schakel alle andere basisstations uit.

6 Fabrieksinstellingen herstellen op FRITZ!Fon en FRITZ!Fon opnieuw registreren

De volgende stappen zijn alleen vereist als het probleem uitsluitend optreedt op een bepaalde FRITZ!Fon en je geen problemen met de spraakkwaliteit hebt wanneer je andere telefoons gebruikt:

Fabrieksinstellingen op de telefoon herstellen

 1. Druk op de toets "Menu" op de telefoon.
 2. Scrol naar "Settings" en druk op "OK".
 3. "Reset" > "OK" > "OK"

Telefoon verwijderen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Cordless Telephones" in het menu "DECT".
 3. Klik op de knop (Verwijderen) om de betreffende telefoon te verwijderen.

FRITZ!Box opnieuw starten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup" of "Reset".
 3. Klik op het tabblad "Restart" (indien beschikbaar).
 4. Klik op de knop "Restart".

Telefoon opnieuw registreren

7 FRITZ!Box configureren voor internettelefonie

De volgende stappen zijn alleen vereist als je de FRITZ!Box gebruikt om te bellen via internet (VoIP):

Snelheid van de lijn instellen

De volgende stap is alleen vereist als de FRITZ!Box geen rechtstreekse verbinding heeft met een DSL-lijn:

Opmerking:Als je je FRITZ!Box gebruikt als DSL-router (standaard), worden deze waarden automatisch bepaald.

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Account Information" in het menu "Internet".
 3. Klik op "Change connection settings".
 4. Ga naar de sectie "Connection Settings" en voer in de velden "Upstream" en "Downstream" de betreffende snelheden van je internetverbinding in.

  Voorbeeld:
  Voer 2000 in voor een upstream van 2 Mbit/s en 32000 voor een downstream van 32 Mbit/s.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Prioriteitsregel instellen voor internettelefonie

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Filters" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Prioritization".
 4. Controleer onder "Real-time Applications" of er een regel voor "Internet Telephony" is ingesteld.
 5. Als er geen regel is voor internettelefonie, klik je op "New Rule".
 6. Selecteer in de betreffende vervolgkeuzelijst de optie "All devices" (standaardwaarde) als netwerkapparaat.
 7. Selecteer "Internet telephony" in de vervolgkeuzelijst "Enter the network application:".
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Andere applicaties configureren

Applicaties zoals software voor het delen van bestanden en onlinegames brengen veel gelijktijdige internetverbindingen tot stand. De functie "Traffic Shaping" van de FRITZ!Box waarborgt dat spraakgegevens prioritair zijn en gelijkmatig worden overgebracht, maar deze applicaties kunnen storingen veroorzaken die om technische redenen slechts tot op zekere hoogte kunnen worden gecompenseerd:

 1. Verminder het toegestane aantal gelijktijdige verbindingen.
 2. Verminder de maximale doorvoercapaciteit die beschikbaar is voor de applicatie.
  • Als je nog steeds storingen hebt bij het bellen via internet:
   • Configureer de applicatie als achtergrondapplicatie in de FRITZ!Box.

Met de functies voor echocompensatie en traffic shaping garandeert de FRITZ!Box een hoge spraakkwaliteit. Als je toch nog een echo of vertraagd geluid opmerkt of als het geluid soms kort uitvalt, ligt de oorzaak bij de gebruikte telefoon, je internetprovider of telefonieprovider. FRITZ!Box heeft hierop geen invloed.