FRITZ!Powerline 1220E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 1220E Service
Not your product?

Fabrieksinstellingen van FRITZ!Powerline laden

Wanneer je de fabrieksinstellingen laadt, worden alle persoonlijke instellingen verwijderd die je hebt gemaakt in FRITZ!Powerline. Het is nuttig de fabrieksinstellingen te laden als je FRITZ!Powerline bijvoorbeeld op een andere locatie gaat gebruiken of van plan bent de FRITZ!Powerline aan een andere gebruiker te geven. Daarnaast kun je zo onjuiste instellingen verwijderen die verhinderen dat FRITZ!Powerline correct werkt.
Je kunt een knop op het apparaat zelf of de FRITZ!Powerline-software gebruiken om de fabrieksinstellingen te laden.

1 Een knop gebruiken om de fabrieksinstellingen te laden

 1. Sluit de FRITZ!Powerline-adapter aan op een stopcontact.
 2. Druk op de betreffende knop:
  • Als je een FRITZ!Powerline-adapter hebt met drie knoppen op de voorkant van het apparaat:
   • FRITZ!Powerline 546E en 540E:
    • Houd gedurende 10 seconden tegelijkertijd de knop "WLAN/WPS" en de knop "Powerline/Security" ingedrukt.
   • FRITZ!Powerline 1000E/1220E:
    • Houd gedurende 10 seconden de knop "Powerline-Security" ingedrukt.
   • FRITZ!Powerline 1240E:
    • Houd gedurende 10 seconden de knop "WLAN/WPS" / "Powerline-Security" ingedrukt.
  • Als je een FRITZ!Powerline-adapter hebt met twee knoppen op de basis van het apparaat:
   • Houd de knop "Reset" gedurende 2 seconden ingedrukt met een puntig voorwerp, zoals een paperclip.

    Fig.: Knop "Reset" 2 seconden ingedrukt houden

  • Als je een FRITZ!Powerline-adapter hebt met een knop op de basis van het apparaat:
   • Houd gedurende 12 seconden de knop "Security" ingedrukt.

    Fig.: Knop "Security" 12 seconden ingedrukt houden

Alle lampjes gaan kort uit en de FRITZ!Powerline-adapter start opnieuw op. Het proces is voltooid wanneer het lampje "Power" of "Powerline(/Security)" weer blijft branden.

2 Fabrieksinstellingen laden met de FRITZ!Powerline-software

Voorbereiding

FRITZ!Powerline-adapter resetten

 1. Sluit de FRITZ!Powerline-adapter aan op een stopcontact in de buurt van de computer waarop de FRITZ!Powerline-software is geïnstalleerd.
 2. Gebruik een netwerkkabel om de FRITZ!Powerline-adapter aan te sluiten op de computer.
 3. Start de FRITZ!Powerline-software op de computer en dubbelklik op het symbool voor de FRITZ!Powerline-adapter.
  • Het venster "FRITZ!Powerline Device Profile" wordt geopend.
 4. Klik op de knop Reset" en vervolgens op "OK" in het volgende venster.

Alle lampjes gaan kort uit en de FRITZ!Powerline-adapter start opnieuw op. Het proces is voltooid wanneer het lampje "Power" of "Powerline(/Security)" weer blijft branden.