FRITZ!Powerline 1240E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 1240E Service

MAC-adres van FRITZ!Powerline bepalen

Een MAC-adres (Media Access Control-adres) wordt gebruikt om een apparaat eenduidig te identificeren in een netwerk.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van FRITZ!Powerline.

1 MAC-adres bij het verbindingstype "wireless bridge" bepalen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als FRITZ!Powerline via een draadloze verbinding met de router verbonden is:

  1. Klik op "Access to Home Network" in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline.
  2. Lees het "Wireless LAN MAC address" af in het menu "Access to Home Network" onder "Local Wireless Network Information".

2 MAC-adres bij het verbindingstype "LAN-bridge" of "powerline-bridge" bepalen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als FRITZ!Powerline via een LAN- of powerlineverbinding met de router verbonden is:

  1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline.
  2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
  3. Lees het "MAC-adres" van FRITZ!Powerline af in de sectie "Radio Network".

    Opmerking:Dit MAC-adres is zichtbaar voor draadloze netwerkapparaten die verbinding maken met het draadloze netwerk van FRITZ!Powerline. Het MAC-adres voor de LAN-verbinding naar de router wordt in de router weergegeven.