FRITZ!Powerline 1260E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 1260E Service

Draadloze verbinding kan niet tot stand worden gebracht

Een draadloos netwerkapparaat (bijvoorbeeld notebook, smartphone, tablet) kan geen draadloze verbinding (WiFi) tot stand brengen met FRITZ!Powerline.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Draadloze netwerk wordt niet gevonden

 • Als het draadloze netwerk van de de FRITZ!Powerline-adapter niet wordt gevonden, ga je te werk zoals beschreven in deze handleiding.
  • Zo controleer je of het draadloze netwerk wordt gevonden:
  • Windows 10

   1. Klik in de taakbalk van Windows op "Start" en vervolgens op "Instellingen" .
   2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet" en vervolgens op "Wi-Fi".
   3. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Powerline-adapter wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Windows 8

   1. Druk op de toetscombinatie Windows-toets + C.
    • De Windows-sidebar wordt nu geopend.
   2. Klik in de Windows-sidebar op "Instellingen" en vervolgens op het pictogram voor het draadloze netwerk .
   3. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Powerline-adapter wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Windows 7

   1. Klik op het pictogram voor het draadloze netwerk in het systeemvak van de Windows-taakbalk (Systray).
   2. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Powerline-adapter wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Apple macOS

   1. Klik op het pictogram voor het draadloze netwerk in de Finder-balk boven aan het scherm (zie afb.).

    Afb.: Geen verbinding met draadloos netwerk

   2. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Powerline-adapter wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Apple iOS (Apple iPhone, iPad, iPod touch)

   1. Tik in het startscherm op het pictogram "Instellingen".
   2. Tik in het menu "Instellingen" op "Wi-Fi".
   3. Wanneer Wi-Fi is uitgeschakeld, tik je op het "aan-/ uit"-pictogram.
   4. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Powerline-adapter wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Android (bijvoorbeeld Google Nexus, Samsung Galaxy)

   1. Tik op "Instellingen" in het startscherm van het Androidapparaat.
   2. Tik in het menu "Instellingen" op "Wi-Fi".
   3. Als het draadloze netwerk is uitgeschakeld, schakel je dit in door te tikken op het pictogram "UIT" naast de optie "Wi-Fi".
   4. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Powerline-adapter wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Linux en andere besturingssystemen of apparaten (bijvoorbeeld NAS-systeem, netwerkprinter)

   1. Gebruik je draadloze netwerkapparaat om te zoeken naar draadloze netwerken in de buurt.
   2. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Powerline-adapter wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.

2 Meest recente software van het draadloze netwerkapparaat installeren

 • Installeer de meest recente driver voor de draadloze netwerkadapter van de computer of het meest recente besturingssysteem zoals bijvoorbeeld Android, iOS voor het draadloze netwerkapparaat.

  Opmerking:Informatie over het bijwerken krijg je van de fabrikant; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.
  De nieuwste drivers voor de FRITZ!WLAN Sticks vind je op onze downloadpagina.

3 Draadloze instellingen van FRITZ!Powerline optimaliseren

Optimaliseer de draadloze instellingen van FRITZ!Powerline om een ongunstige configuratie voor het instellen van de draadloze verbinding uit te sluiten.

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als het draadloze netwerkapparaat de configuratie van de draadloze verbinding per druk op de knop (WPS - Push Button Configuration) niet ondersteunt en de draadloze verbinding daarom handmatig moet worden geconfigureerd:

Opmerking:WPS wordt bijvoorbeeld ondersteund op computers met Windows 7 en actuele draadloze netwerkadapters van Intel, vele mediaspelers en draadloze muzieksystemen. Informatie over de WPS-ondersteuning krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

Voorbereidingen

 • Gebruik een netwerkkabel om een computer te verbinden met een LAN-poort van FRITZ!Powerline, zodat je de gebruikersinterface kunt openen en de draadloze instellingen kunt wijzigen.

MAC-adresfilter tijdelijk uitschakelen

Wanneer de MAC-adresfilter is ingeschakeld, kunnen nieuwe draadloze netwerkapparaten die niet bekend zijn bij FRITZ!Powerline, geen verbinding maken met FRITZ!Powerline. Zorg er daarom voor dat de MAC-adresfilter is uitgeschakeld:

 1. Klik in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline op "Wireless" ("WLAN").
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 3. Schakel de optie "Allow all new wireless devices" in en klik op "Apply".

De MAC-adresfilter is nu uitgeschakeld. Je kunt de MAC-adresfilter weer inschakelen zodra de configuratie van de draadloze verbinding tussen het draadloze netwerkapparaat en FRITZ!Powerline is voltooid.

Naam van het draadloze netwerk (SSID) wijzigen

Als er andere draadloze netwerken met dezelfde naam in de buurt zijn, kan het voorkomen dat draadloze netwerkapparaten proberen automatisch verbinding te maken met het verkeerde draadloze netwerk. Geef je FRITZ!Powerline een unieke naam om dit te voorkomen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline op "Wireless" ("WLAN").
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Voer in de invoervelden "Name of the wireless radio network (SSID)" een unieke naam in voor de 2,4- en de 5GHz-frequentieband, zonder speciale tekens. Omdat niet elk draadloos netwerkapparaat speciale tekens ondersteunt, raden wij aan om alleen letters en cijfers (alfanumerieke tekens, dus niet ä, ë, ö, ü, é, í,ß, enz.) te gebruiken.

  Belangrijk:Wij raden aan om identieke namen te gebruiken voor het draadloze netwerk van beide frequentiebanden, zodat FRITZ!Powerline afzonderlijke draadloze netwerkapparaten automatisch naar de meest geschikte frequentieband kan sturen (band steering).

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Wanneer je de nieuwe naam van het draadloze netwerk opslaat, worden alle draadloze verbindingen met FRITZ!Powerline verbroken. Je moet de draadloze verbindingen met FRITZ!Powerline dan opnieuw configureren.

Draadloze standaard 802.11b inschakelen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als het draadloze netwerkapparaat (bijvoorbeeld een draadloze personenweegschaal van Fitbit) alleen de verouderde draadloze standaard 802.11b ondersteunt:

Belangrijk:De draadloze standaard 802.11b is standaard uitgeschakeld in FRITZ!Powerline, omdat de bruikbare doorvoercapaciteit wordt gereduceerd van alle draadloze netwerkapparaten die zijn verbonden met de 2,4GHz-frequentieband als de 802.11b-ondersteuning is ingeschakeld, zelfs als geen enkel draadloos netwerkapparaat gebruikmaakt van deze standaard.

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 3. Schakel de optie "Adjust radio channel settings" in.
 4. Klik op "Additional Settings".
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Wireless standard" de standaard "802.11n+g+b".
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Draadloze verbinding opnieuw configureren

Om een onjuiste configuratie van het draadloze netwerkapparaat uit te sluiten, verwijder je de draadloze verbindingen met FRITZ!Powerline die al zijn geconfigureerd in het draadloze netwerkapparaat en configureer je deze opnieuw:

Windows 10

 1. Klik in de taakbalk van Windows op "Start" en vervolgens op "Instellingen" .
 2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet".
 3. Klik op "Wi-Fi" en vervolgens op "Wi-Fi-instellingen beheren".
 4. Klik in de sectie "Bekende netwerken beheren" op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van FRITZ!Powerline en vervolgens op "Niet onthouden".
 5. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Windows 8

 1. Druk op de toetscombinatie Windows-toets + C.
  • De Windows-sidebar wordt nu geopend.
 2. Klik in de Windows-sidebar op "Instellingen" en vervolgens op het pictogram voor het draadloze netwerk .
 3. Rechtsklik op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van FRITZ!Powerline.
 4. Klik op "Dit netwerk niet onthouden".
 5. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Windows 7

 1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Configuratiescherm".
 2. Selecteer rechtsboven onder "Weergeven op:" de optie "Categorie" ().
 3. Klik op "Netwerk en internet" en dan op "Netwerkcentrum".
 4. Klik op "Draadloze netwerken beheren".
 5. Rechtsklik op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van FRITZ!Powerline.
 6. Klik op "Netwerk verwijderen" en bevestig met "OK".
 7. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Apple macOS

 1. Klik in de Finder op "Programma's".
 2. Klik op "Systeemvoorkeuren" en op "Netwerk".
 3. Selecteer in het linker selectievenster de optie "Wi-Fi" of "AirPort".
 4. Klik op "Geavanceerd...".
 5. Selecteer in het venster "Wi-Fi" of "AirPort", onder "Voorkeursnetwerken" de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van FRITZ!Powerline en klik op het minteken.
 6. bevestig het verwijderen met "OK" en "Toepassen".
 7. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Android (bijvoorbeeld Google Nexus, Samsung Galaxy)

 1. Tik op "Instellingen" in het startscherm van het Androidapparaat.
 2. Tik in het menu "Instellingen" op "Wi-Fi".
 3. Tik op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van FRITZ!Powerline.
 4. Tik op "Vergeten".
 5. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Linux en andere besturingssystemen of apparaten (bijvoorbeeld NAS-systeem, netwerkprinter)

 • Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

  Opmerking:Informatie over de configuratie vind je in de handleiding of krijg je rechtstreeks van de fabrikant van het besturingssysteem of draadloze netwerkapparaat.