FRITZ!Powerline 1260E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 1260E Service

Naam van het draadloze netwerk (SSID) van FRITZ!Powerline wijzigen

In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Powerline-adapter een vooraf ingestelde naam voor het draadloze netwerk (SSID). Als je een unieke naam wilt gebruiken voor je draadloze netwerk, kun je deze naam gemakkelijk wijzigen.

We raden aan om identieke namen te gebruiken voor de draadloze netwerken in je thuisnetwerk. Hierdoor is het voor draadloze netwerkapparaten makkelijker om tussen de draadloze netwerken te schakelen (draadloos roaming). Als je de FRITZ!Powerline-adapter gebruikt in de modus "draadloze brug", raden we aan om eerst de naam van het draadloze netwerk van de draadloze router (bijvoorbeeld FRITZ!Box) te wijzigen, omdat alle draadloze verbindingen met de draadloze router opnieuw moeten worden geconfigureerd na de wijziging, en de FRITZ!Powerline-adapter de naam aanneemt van het draadloze netwerk van de draadloze router.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Powerline-adapter.

1 Naam van het draadloze netwerk (SSID) wijzigen

  1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van de FRITZ!Powerline-adapter.
  2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
  3. Voer in de invoervelden "Name of the wireless radio network (SSID)" dezelfde unieke naam in voor de 2,4- en de 5GHz-frequentieband.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Draadloze verbinding configureren