FRITZ!Powerline 510E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 510E Service

Powerline-verbinding valt vaak weg

De powerline-verbinding van een of meer FRITZ!Powerline-adapters valt vaak weg.

1 Controleren of de FRITZ!Powerline-adapters goed werken

 1. Sluit de FRITZ!Powerline-adapters aan op naburige stopcontacten van een stekkerdoos. Koppel alle andere apparaten los van de stekkerdoos.
 2. Controleer of de powerline-verbinding nog steeds wegvalt.
  • Als het probleem zich niet meer voordoet, was er sprake van interferentie op de powerline-verbinding, bijvoorbeeld door hoogfrequente signalen of elektrische systemen met dempende werking. Doorgaans kan de oorzaak van de interferentie worden weggenomen met een van de volgende methoden:
   • Sluit de FRITZ!Powerline-adapters rechtstreeks aan op een wandstopcontact. Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen.
   • Test ze op verschillende wandstopcontacten in dezelfde ruimte en ook in andere ruimten.
   • Gebruik geen FRITZ!Powerline-adapters achter een apparaat met overspanningsbeveiliging (bijvoorbeeld een stekkerdoos).
   • Verklein de afstand tussen de adapters.
   • Gebruik voor de powerline-verbindingen niet verschillende elektrische fasen, zekeringskasten en aardlekschakelaars.
   • Ontkoppel andere apparaten tijdens de test om mogelijke interferentiebronnen op te sporen en te verwijderen.

    Opmerking:Vaak voorkomende interferentiebronnen zijn werkende dimmers en halogeensystemen, schakelende voedingen, ijskasten en vriezers, drogers en wasmachines of elektrische pompen.

    • Plaats de kabels met VDSL-signalen op een afstand van ten minste 10 cm van elektrische bedrading en stopcontacten.
     • Als de powerline-verbinding dan nog altijd wegvalt, kunnen we je geen andere suggesties geven voor het optimaliseren van de powerline-verbinding.