FRITZ!Powerline 530E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 530E Service

Leds uitschakelen

De leds geven je voortdurend informatie over de bedrijfs- en verbindingsstatus van FRITZ!Powerline. Als je deze informatie niet nodig hebt en als de brandende leds je storen, kun je ze permanent uitschakelen.

1 Voorbereidingen

2 Leds uitschakelen

  1. Open het programma FRITZ!Powerline.
  2. Dubbelklik op de afbeelding van de FRITZ!Powerline-adapter waarvan je de leds wilt uitschakelen.
    • Het venster "Device Profile" wordt geopend.
  3. Schakel de optie "LED display on" uit.
  4. Sla de instellingen op met "OK".

Zodra je op een knop op het apparaat drukt, bijvoorbeeld om de contactdoos handmatig te schakelen, geven de leds kort de bedrijfs- en verbindingsstatus weer en gaan na 60 seconden automatisch weer uit.