FRITZ!Powerline 530E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 530E Service
Not your product?

Firmware van de FRITZ!Powerline-adapter bijwerken

De firmware is de software die op de FRITZ!Powerline-adapter is geïnstalleerd en alle functies van het apparaat bestuurt. Wij stellen regelmatig nieuwe firmwareversies ter beschikking, waarmee de functies van je adapter worden uitgebreid.

Er zijn diverse manieren om de meest recente firmware van de FRITZ!Powerline-adapter te installeren:

 • Update via de gebruikersinterface van de FRITZ!Box
 • Update via het programma FRITZ!Powerline

1 Firmware bijwerken via gebruikersinterface van de FRITZ!Box

Als je in je thuisnetwerk een FRITZ!Box met FRITZ!OS-versie 6.20 (of nieuwer) gebruikt, kun je de update installeren via de gebruikersinterface van de FRITZ!Box:

Opmerking:De FRITZ!OS-versie van de FRITZ!Box wordt weergegeven in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op de pagina "Overview".

 1. Verbind de FRITZ!Powerline-adapter waarvoor je de update wenst te installeren via de netwerkkabel met je FRITZ!Box.
 2. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 3. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 4. Klik bij de powerline-adapter, waarvoor je de update wilt installeren, op "Perform Update".
 5. Herhaal de stappen 1.-4. voor elke extra FRITZ!Powerline-adapter.

2 Firmware via FRITZ!Powerline-adapter bijwerken

Ongeacht de router (bijvoorbeeld FRITZ!Box) die je in je thuisnetwerk gebruikt, kun je de update via het programma FRITZ!Powerline installeren:

FRITZ!Powerline downloaden en installeren

Meest recente firmware van FRITZ!Powerline installeren

 1. Verbind een computer waarop het programmaFRITZ!Powerline is geïnstalleerd met het FRITZ!Powerline-netwerk.
 2. Start het programma FRITZ!Powerline.
 3. Beweeg de muisaanwijzer over het symbool van de FRITZ!Powerline-adapter waarvan je de firmware wilt bijwerken.
  • Er wordt een informatievenster geopend met de melding dat er een update beschikbaar is (zie afb.).

   Belangrijk:Als "Update available..." niet wordt weergegeven, dan is de meest recente versie al geïnstalleerd voor die FRITZ!Powerline-adapter.

   Afb.:Informatievenster van de FRITZ!Powerline-adapter

 4. Klik op "Update available..." en volg de instructies op het scherm.
  • De update wordt nu geïnstalleerd voor deze FRITZ!Powerline-adapter.
 5. Herhaal de stappen 3. - 4. voor alle andere FRITZ!Powerline-adapters.