FRITZ!Powerline 540E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 540E Service

Powerlineverbinding wordt niet tot stand gebracht

De powerlineverbinding tussen FRITZ!Powerline-adapters wordt niet tot stand gebracht en gegevensoverdracht is niet mogelijk.

1 Een knop gebruiken om de fabrieksinstellingen te laden

Onjuiste instellingen in de powerline-adapters kunnen verhinderen dat de verbinding tot stand komt. Laad daarom de fabrieksinstellingen van alle FRITZ!Powerline-adapters om deze instellingen te verwijderen:

2 Vermijden van externe interferentiefactoren

Problemen bij het tot stand brengen van een powerlineverbinding worden vaak veroorzaakt door externe factoren die interfereren met de powerlinecommunicatie via het stroomnet. Probeer met behulp van de volgende tips zulke interferentiefactoren volledig te vermijden:

 1. Sluit FRITZ!Powerline-adapters niet aan achter een apparaat (bijvoorbeeld een stekkerdoos) met overspanningsbeveiliging.
 2. Sluit de FRITZ!Powerline-adapters bij voorkeur rechtstreeks aan op wandcontactdozen en niet op verlengsnoeren of stekkerdozen.
 3. Test het gedrag van de FRITZ!Powerline-adapters op verschillende wandcontactdozen.
 4. Vermijd powerlineverbindingen via verschillende stroomgroepen, zekeringskasten en aardlekschakelaars.
 5. Ontkoppel andere apparaten bij wijze van test van de stroomvoorziening om mogelijke interferentiebronnen op te sporen en te verwijderen.

  Vaak voorkomende interferentiebronnen zijn schakelende voedingen, dimmers en halogeensystemen, koelkasten en diepvriezers, drogers en wasmachines of elektrische pompen in werking.

 6. Plaats kabels waardoor een VDSL-signaal loopt op een afstand van ten minste 10 cm van elektriciteitskabels en stopcontacten.
 7. Verklein de afstand tussen de adapters.

3 FRITZ!Powerline-adapters verbinden

Alle adapters moeten hetzelfde wachtwoord gebruiken om afzonderlijke FRITZ!Powerline-adapters te verbinden en zo een powerline-netwerk te vormen, of om extra FRITZ!Powerline-adapters te integreren in een reeds bestaand powerline-netwerk:

 1. Steek iedere FRITZ!Powerline-adapter in een wandcontactdoos. Om de powerlineverbinding te configureren gebruik je wandcontactdozen die zich in dezelfde ruimte bevinden.
 2. Houd gedurende 1 seconde de "Powerline  · Security"- of de "Connect"-knop ingedrukt op de FRITZ!Powerline-adapter die het wachtwoord moet overnemen van de tweede adapter.
  • Als de knop op de FRITZ!Powerline-adapter knippert, kun je de tweede adapter aanmelden.
 3. Druk binnen 2 minuten de "Powerline · Security"- of "Connect"-knop op de tweede FRITZ!Powerline-adapter.
  • De FRITZ!Powerline-adapters maken nu verbinding en de led voor de powerlineverbinding blijft continu branden.
 4. Steek de FRITZ!Powerline-adapters nu in een stopcontact naar keuze. Steek de adapters altijd rechtstreeks in een wandcontactdoos, niet in een stekkerdoos. Weerstanden en andere op de stekkerdoos aangesloten apparatuur beïnvloeden de powerlineverbinding.