FRITZ!Powerline 540E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 540E Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Draadloze verbinding tussen FRITZ!Powerline en draadloos apparaat valt vaak weg

De draadloze verbinding (WiFi) tussen een notebook, smartphone of ander draadloos apparaat en FRITZ!Powerline valt vaak weg.

Oorzaak

 • De kwaliteit van de draadloze verbinding wordt beïnvloed door de bouwkundige omstandigheden (bijvoorbeeld dikte en wapening van muren), door het gebruikte draadloze apparaat, evenals andere radioapparatuur in de buurt (bijvoorbeeld magnetron, babyfoon, draadloze speakers, bluetooth apparaten).

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben steeds betrekking op het meest recente FRITZ!OS van FRITZ!Powerline.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Wachten op komend FRITZ!OS

Deze sectie is alleen geldig als FRITZ!Powerline via de elektrische bedrading in je huis of via een LAN-verbinding is verbonden met de router en de fout optreedt na een update van FRITZ!OS.

We werken aan een oplossing en dit probleem zal zo spoedig mogelijk worden verholpen met een FRITZ!OS-update voor FRITZ!Powerline. We kunnen nog geen datum voor de update noemen.

Opmerking:Je kunt je laten informeren over nieuwe updates via Push Service Mail. Deze optie kun je inschakelen in de gebruikersinterface onder "System > Push Service".

Workaround

Zolang er nog geen nieuwe FRITZ!OS-update beschikbaar is, kun je een bètaversie installeren waarin dit probleem al is opgelost:

 1. Open in een webbrowser https://service.avm.de/downloads/, open de map "Beta" en vervolgens de submap van je FRITZ!Powerline-model.
 2. Download de bètaversie voor je FRITZ!Powerline-model naar de computer.
 3. Pak het zipbestand uit op je computer (bijvoorbeeld op je bureaublad).
 4. Installeer de bètaversie (image-bestand), zoals beschreven in het bestand infobeta.txt.

  Opmerking:Je kunt te allen tijde de reguliere FRITZ!OS voor FRITZ!Powerline installeren. In het bestand infobeta.txt vind je de instructies over deze procedure.

2 Meest recente software van het draadloze apparaat installeren

 • Installeer het meest recente stuurprogramma voor de draadloze netwerkadapter van de computer of het meest recente besturingssysteem (bijvoorbeeld Android, iOS) voor het draadloze apparaat.

  Opmerking:Informatie over updates van de draadloze netwerkadapter of het draadloze apparaat vind je in het handboek of neem rechtstreeks contact op met de fabrikant.
  De nieuwste stuurprogramma's voor de FRITZ!WLAN Stick vind je in onze downloadsectie.

3 Naam wijzigen van het draadloze netwerk (SSID)

Als er andere draadloze netwerken met dezelfde naam in de buurt zijn, dan kan het voorkomen dat draadloze apparaten proberen automatisch verbinding te maken met het verkeerde draadloze netwerk. Geef je FRITZ!Powerline een unieke naam om dit te voorkomen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline op "Wireless" ("WLAN").
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Voer bij "Name of the radio network (SSID)" een willekeurige naam zonder speciale tekens in.

  Belangrijk:Niet alle draadloze apparaten ondersteunen alle speciale tekens. Gebruik daarom alleen Latijnse standaardletters (dus niet ä, ë, ö, ü, é, í,ß, enz.) en cijfers in de naam van het draadloze netwerk.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Wanneer je de nieuwe naam van het draadloze netwerk opslaat, worden alle draadloze verbindingen verbroken. Je moet de draadloze verbindingen met de FRITZ!Powerline dan opnieuw configureren.

4 Draadloze apparaten optimaal positioneren

 • Plaats de FRITZ!Powerline niet direct in de hoek van een kamer.
 • Plaats de FRITZ!Powerline op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
 • Zorg ervoor dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de FRITZ!Powerline adapter en de andere draadloze apparaten. Vooral metalen- of waterhoudende objecten (bijvoorbeeld koelkast, kamerplanten) verminderen de kwaliteit van het draadloos signaal aanzienlijk.
 • Plaats de FRITZ!Powerline niet in de buurt van andere zenders (bijvoorbeeld magnetron, babyfoon, draadloze speakers, bluetooth-apparaten).
 • Plaats de FRITZ!Powerline en het draadloze apparaat om te testen zo dicht mogelijk bij elkaar in de buurt.

  Opmerking:Wanneer je alle andere mogelijke bronnen voor de fout hebt uitgesloten, kun je de afstand tussen de twee apparaten weer vergroten.

5 Oorzaken voor storingen opsporen

 1. Schakel na elkaar alle apparaten uit die het WLAN-netwerk kunnen storen.

  Opmerking:Alle apparaten die radiogolven uitzenden, zijn mogelijke interferentiebronnen. Dit zijn bijvoorbeeld andere draadloze apparaten, draadloze speakers, bluetooth-apparaten, babyfoons of magnetrons.

 2. Controleer na het uitschakelen van ieder apparaat of de draadloze verbinding met de FRITZ!Powerline nog steeds wordt niet goed werkt.

Zodra je een apparaat hebt ontdekt dat interferentie veroorzaakt, kun je het uit laten staan of proberen de interferentie te voorkomen door het kanaal handmatig in te stellen.

6 Optimale zendkanaal instellen

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!POWERLINE-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 3. Gebruik de grafiek "Use of the Wireless LAN Channels" om te bepalen welk kanaal in het lagere frequentiebereik het minst wordt beïnvloed door andere draadloze netwerken en interferentiebronnen.
 4. Schakel in de sectie "Radio Channel Settings" de optie "Adjust radio settings" in.
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Radio channel" het gevonden kanaal met de minste interferentie.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 7. Controleer of het probleem met de draadloze verbinding nog steeds optreedt.
  • Als je nog steeds problemen ondervindt met de draadloze verbinding:
   • Herhaal de stappen 3.- 8. met een draadloos kanaal in het middenbereik en vervolgens met een kanaal in het hogere frequentiebereik en kies het kanaal dat het minst wordt beïnvloed door storingen.

    Belangrijk:De grafiek van de draadloze omgeving is een momentopname! De toewijzing van de frequentieband kan in de loop van de dag aanzienlijk vernaderen, omdat veel draadloze netwerken worden ingeschakeld tijdens gebruik. Controleer daarom meerdere malen welke draadloze het minst worden beïnvloed door interferentie.