FRITZ!Powerline 540E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 540E Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Draadloze verbinding tussen FRITZ!Powerline en draadloos apparaat valt vaak weg

De draadloze verbinding (WiFi) tussen een of meer draadloze apparaten (bijvoorbeeld notebook, smartphone, tablet) en de FRITZ!Powerline valt vaak weg.

Oorzaak

 • De kwaliteit van de draadloze verbinding wordt beïnvloed door structurele omstandigheden van de omgeving (zoals de dikte en wapening van muren), het draadloze apparaat dat wordt gebruikt en andere elektronische apparaten in de nabije omgeving, zoals magnetrons, DECT-telefoons, babyfoons en draadloze speakers.

Opmerking:De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS voor FRITZ!Powerline.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Meest recente FRITZ!OS voor FRITZ!Powerline installeren

2 Meest recente software voor draadloos apparaat installeren

 • Installeer het meest recente stuurprogramma voor de draadloze netwerkadapter van je computer of het meest recente besturingssysteem (bijvoorbeeld Android, iOS) voor het draadloze apparaat.

  Opmerking:Informatie over updates van de draadloze netwerkadapter of het draadloze apparaat vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.
  De nieuwste stuurprogramma's voor de FRITZ!WLAN Sticks vind je in onze sectie voor downloads.

3 Naam van draadloos netwerk (SSID) wijzigen

Als er andere draadloze netwerken met dezelfde naam in de nabije omgeving zijn, dan kan het voorkomen dat draadloze apparaten proberen automatisch verbinding te maken met het verkeerde draadloze netwerk. Als je dit wilt voorkomen, moet je FRITZ!Powerline dus een unieke naam geven:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline.
 2. Klik op "Radio Network" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 3. Voer een naam naar keuze in bij "Name of the wireless radio network (SSID)". De naam mag geen speciale tekens bevatten.

  Belangrijk:Niet alle draadloze apparaten ondersteunen alle speciale tekens. Gebruik daarom alleen Latijnse standaardletters (dus niet ä, ë, ö, ü, á, é, í, enz.) en cijfers in de naam van het draadloze netwerk.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Wanneer je de nieuwe naam van het draadloze netwerk toepast, worden alle draadloze verbindingen verbroken. Je moet de draadloze verbindingen met FRITZ!Powerline dan opnieuw configureren.

4 Ideale plaats vinden voor draadloze apparaten

 • Sluit de FRITZ!Powerline niet aan op een stopcontact in de hoek van een kamer.
 • Plaats de FRITZ!Powerline op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel (zoals meubels, verwarming).
 • Zorg ervoor dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen FRITZ!Powerline en andere draadloze apparaten. Vooral metalen objecten of objecten met water (bijvoorbeeld koelkast, kamerplanten) verminderen de kwaliteit van het draadloze signaal aanzienlijk.
 • Plaats het apparaat niet vlak bij andere zenders (bijvoorbeeld magnetrons, DECT-telefoons, babyfoons, draadloze speakers).
 • Voor het testen plaats je de FRITZ!Powerline en het draadloze apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar in de buurt.

  Opmerking:Wanneer je alle andere mogelijke bronnen voor de fout hebt uitgesloten, kun je de afstand tussen de twee apparaten weer vergroten.

5 Interferentiebronnen opsporen

 1. Schakel een voor een alle apparaten uit die interferentie kunnen veroorzaken met het draadloze netwerk.

  Opmerking:Alle apparaten die radiogolven uitzenden, zijn mogelijke interferentiebronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan andere draadloze apparaten, draadloze speakers, Bluetooth-apparaten, babyfoons, mobiele telefoons, magnetrons, DECT-basisstations en draadloze telefoons.

 2. Wanneer je een apparaat uitschakelt, controleer je of de draadloze verbinding met FRITZ!Powerline nog steeds niet goed werkt.

Zodra je een apparaat ontdekt dat interferentie veroorzaakt, kun je het uit laten staan of proberen de interferentie te voorkomen door het kanaal handmatig in te stellen.

6 Het beste draadloze kanaal selecteren

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Powerline-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Radio Channel" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 3. Klik op de koppeling "Show disturbances to wireless network" in de sectie "Wireless Environment".
 4. Gebruik de grafiek om te bepalen welk kanaal in het lagere frequentiebereik het minst wordt beïnvloed door andere draadloze netwerken en interferentiebronnen.
 5. Ga naar de sectie "Radio Channel Settings" en schakel de optie "Adjusting the radio channel settings" in.
 6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Radio channel" het draadloze kanaal dat het minste wordt beïnvloed.
 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 8. Controleer of het probleem met je draadloze verbinding nog steeds optreedt.
  • Als het probleem met de draadloze verbinding nog steeds optreedt:
   • Herhaal de stappen 3 - 8 met een draadloos kanaal in het middenbereik en vervolgens met een kanaal in het hogere frequentiebereik. Wanneer je klaar bent met testen, kies je het draadloze kanaal dat het minst wordt beïnvloed door storingen.

    Belangrijk:Het diagram van de draadloze omgeving geeft alleen de huidige situatie weer! De toewijzing van frequentiebanden kan in de loop van de dag aanzienlijk veranderen, omdat veel draadloze netwerken worden ingeschakeld tijdens het gebruik. Controleer daarom meerdere malen om te zien welke draadloze kanalen het minst worden beïnvloed door interferentie.