FRITZ!Powerline 540E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 540E Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Regelmatige onderbrekingen van de draadloze verbinding met FRITZ!Powerline

De draadloze verbinding (WiFi) tussen een notebook, smartphone of ander draadloos netwerkapparaat en FRITZ!Powerline wordt regelmatig onderbroken.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van FRITZ!Powerline.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS voor FRITZ!Powerline installeren

2 Meest recente software van het draadloze netwerkapparaat installeren

 • Installeer de meest recente driver voor de draadloze netwerkadapter van de computer of het meest recente besturingssysteem zoals bijvoorbeeld Android, iOS voor het draadloze netwerkapparaat.

  Opmerking:Informatie over het bijwerken krijg je van de fabrikant; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.
  De nieuwste drivers voor de FRITZ!WLAN Sticks vind je op onze downloadpagina.

3 Interferentiebronnen opsporen

 1. Schakel alle apparaten uit die interferentie kunnen veroorzaken met het draadloze netwerk.

  Opmerking:Alle apparaten die radiogolven uitzenden, zijn mogelijke interferentiebronnen. Dit zijn bijvoorbeeld andere draadloze netwerkapparaten, draadloze speakers, bluetoothapparaten, babyfoons of magnetrons.

 2. Controleer of de draadloze verbinding nog steeds wordt beïnvloed.
  • Als de draadloze verbinding niet meer wordt beïnvloed:
   1. Schakel één voor één de apparaten weer in.
   2. Controleer na het inschakelen van elk apparaat of de draadloze verbinding weer wordt beïnvloed.
    • Wanneer je het interferentie veroorzakende apparaat of de interferentie veroorzakende apparaten hebt opgespoord, heb je de volgende mogelijkheden:
     • Laat de apparaten die interferentie veroorzaken uitgeschakeld,
      • of:
     • Schakel het autokanaal in of werk het autokanaal bij (zie maatregel "Autokanaal inschakelen of bijwerken"),
      • of:
     • Plaats de FRITZ!Powerline-adapter optimaal (zie maatregel "FRITZ!Powerline optimaal plaatsen").

4 Autokanaal inschakelen of bijwerken

Als het autokanaal is ingeschakeld, controleert FRITZ!Powerline de draadloze omgeving en gebruikt automatisch de meest geschikte instellingen voor het draadloze kanaal. In de loop van de dag kan de drukte op de frequentieband echter duidelijk veranderen. Zolang er nog draadloze netwerkapparaten zijn verbonden met de adapter, werkt FRITZ!Powerline het autokanaal niet bij. Je kunt het autokanaal echter altijd handmatig bijwerken:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 3. Schakel de optie "Set radio channel settings automatically (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

  Opmerking:Als het autokanaal wordt ingeschakeld en bijgewerkt, worden alle draadloze verbindingen met FRITZ!Powerline verbroken en automatisch opnieuw tot stand gebracht.

 5. Klik op de knop "Refresh Autochannel".

5 FRITZ!Powerline optimaal plaatsen

 1. Plaats FRITZ!Powerline niet direct in de hoek van een kamer.
 2. Plaats FRITZ!Powerline indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
 3. Plaats de FRITZ!Powerline-adapter zodanig dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de adapter en de andere draadloze netwerkapparaten. Vooral objecten van metaal of waterhoudende objecten zoals bijvoorbeeld radiatoren, een koelkast en zelfs kamerplanten verminderen duidelijk de kwaliteit van het draadloze signaal.
 4. Plaats FRITZ!Powerline niet in de buurt van andere zenders zoals bijvoorbeeld magnetrons, draadloze speakers of bluetoothapparaten.

6 Naam van het draadloze netwerk (SSID) wijzigen

Als er andere draadloze netwerken met dezelfde naam in de buurt zijn, kan het voorkomen dat draadloze netwerkapparaten proberen automatisch verbinding te maken met het verkeerde draadloze netwerk. Geef je FRITZ!Powerline een unieke naam om dit te voorkomen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline op "Wireless" ("WLAN").
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Voer bij "Name of the radio network (SSID)" een willekeurige naam in, zonder speciale tekens. Omdat niet elk draadloos netwerkapparaat speciale tekens ondersteunt, raden wij aan om alleen letters en cijfers (alfanumerieke tekens, dus niet ä, ë, ö, ü, é, í,ß, enz.) te gebruiken.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Wanneer je de nieuwe naam van het draadloze netwerk opslaat, worden alle draadloze verbindingen verbroken. Je moet de draadloze verbindingen met FRITZ!Powerline dan opnieuw configureren.