FRITZ!Powerline 540E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 540E Service

MAC-adres van FRITZ!Powerline opzoeken

Een MAC-adres (Media Access Control-adres) wordt gebruikt om een apparaat eenduidig te identificeren in een netwerk.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Powerline-adapter.

1 MAC-adres bij het verbindingstype "wireless bridge" opzoeken

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als de FRITZ!Powerline-adapter via een draadloze verbinding met de draadloze router verbonden is:

  1. Klik op "Access to Home Network" in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline.
  2. Lees het MAC-adres af in de sectie "Local Wireless Network Information".

2 MAC-adres bij het verbindingstype "LAN-bridge" of "powerline-bridge" opzoeken

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als de FRITZ!Powerline-adapter via een LAN- of powerlineverbinding met de router verbonden is:

  1. Klik op "Wireless" (of "WLAN") in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline.
  2. Klik in het menu "Wireless" (of "WLAN") op "Radio Network".
  3. Lees het MAC-adres af in de sectie "Active frequency bands".

    Opmerking:Dit MAC-adres is zichtbaar voor draadloze netwerkapparaten die verbinding maken met het draadloze netwerk van de FRITZ!Powerline-adapter. Het MAC-adres voor de LAN-verbinding naar de router wordt in de router weergegeven.