FRITZ!Powerline 540E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 540E Service

Unieke netwerknaam (SSID) toewijzen aan FRITZ!Powerline

Wanneer je FRITZ!Powerline als draadloze brug configureert, worden automatisch de naam van het draadloze netwerk en de netwerksleutel van de draadloze router overgenomen voor het draadloze netwerk. Hierdoor kunnen draadloze apparaten (bijvoorbeeld notebooks, smartphones, tablets) gemakkelijker overschakelen naar het draadloze netwerk met het sterkste signaal (roaming).

Als je wilt dat je draadloze apparaten specifiek verbinding maken met de FRITZ!Powerline, moet je een unieke naam opgeven voor het draadloze netwerk van FRITZ!Powerline, want de meeste draadloze apparaten geven verschillende draadloze netwerken (WiFi) met dezelfde naam niet afzonderlijk weer.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van FRITZ!Powerline.

1 Naam wijzigen van het draadloze netwerk (SSID)

  1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline.
  2. Klik op "Radio Network" in het menu "Wireless" ("WLAN").
  3. Voer een naam naar keuze in bij "Name of the wireless radio network (SSID)". De naam mag geen speciale tekens bevatten.

    Belangrijk:Niet alle draadloze apparaten ondersteunen alle speciale tekens. Gebruik daarom alleen Latijnse standaardletters (dus niet ä, ë, ö, ü, á, é, í, enz.) en cijfers in de naam van het draadloze netwerk.

  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Draadloze verbinding instellen

  1. Gebruik je draadloze apparaat om draadloze netwerken in de buurt te zoeken.

    Opmerking:Instructies over het maken van draadloze verbindingen vind je in de handleiding. Je kunt ook contact opnemen met de fabrikant van het besturingssysteem of het draadloze apparaat.

  2. Selecteer het draadloze netwerk van de FRITZ!Powerline-adapter en voer de netwerksleutel in als je daarom wordt gevraagd.