FRITZ!Powerline 540E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 540E Service
Not your product?

FRITZ!Powerline en elektromagnetische interferentie

Voor alle elektrische apparaten gelden normen om de emissie van hoogfrequente interferentie te beperken. Op FRITZ!Powerline-adapters is de norm EN 55022 (Gegevensverwerkende apparatuur – Radiostoringskenmerken – Grenswaarden en meetmethoden) van toepassing. FRITZ!Powerline veroorzaakt dus niet meer interferentie dan boormachines, koelkasten en vergelijkbare apparaten.

Naar verwachting worden toepassingen voor draadloze communicatie niet gestoord.
Radio-ontvangst wordt doorgaans beperkt tot de FM-band tussen 87,20 en 108,00 MHz. De frequentieband van FRITZ!Powerline ligt met 2 tot 68 MHz aanzienlijk lager.
Naar verwachting worden ook de frequentiebanden voor radiozendamateurs niet gestoord. FRITZ!Powerline zendt op een lager niveau uit binnen de frequentiebanden voor radiozendamateurs; het zendvermogen is relatief laag en door symmetrische koppeling wordt slechts een klein deel hiervan uitgestraald door de elektriciteitskabel.