FRITZ!Powerline 546E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 546E Service

Powerlineverbinding wordt niet tot stand gebracht

De powerlineverbinding tussen FRITZ!Powerline-adapters wordt niet tot stand gebracht en de "Powerline"-led brandt niet permanent.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Powerline-adapter laden

Onjuiste instellingen in de FRITZ!Powerline-adapter kunnen verhinderen dat de powerlineverbinding tot stand wordt gebracht. Laad daarom de fabrieksinstellingen van de betreffende FRITZ!Powerline-adapter.

2 Interferentiefactoren in het elektriciteitsnet minimaliseren

De communicatie tussen powerline-adapters kan ernstig worden beïnvloed door interferentiefactoren in het elektriciteitsnet. Probeer om deze interferentiefactoren te minimaliseren of volledig te vermijden:

  1. Gebruik de FRITZ!Powerline-adapter rechtstreeks in een wandcontactdoos en niet in een stekkerdoos of met een verlengsnoer.
  2. Vermijd powerlineverbindingen via verschillende stroomgroepen, zekeringskasten en aardlekschakelaars.
  3. Gebruik de FRITZ!Powerline-adapter niet achter een overspanningsbeveiliging.
  4. Schakel andere apparaten bij wijze van test uit of koppel deze kort los van de stroomvoorziening om mogelijke interferentiebronnen op te sporen en vervolgens te minimaliseren.

    Mogelijke interferentiebronnen zijn bijvoorbeeld schakelende voedingen, dimmers, halogeensystemen, energiespaarlampen, lopende elektromotoren (bijvoorbeeld van de koelkast, keukenmachine, wasdroger, wasmachine, stofzuiger of boormachine).

  5. Let op dat kabels waardoor een VDSL-signaal loopt op een afstand van ten minste 10 cm worden gelegd van elektriciteitskabels en stopcontacten.
  6. Test verschillende wandcontactdozen en verklein de afstand tussen de FRITZ!Powerline-adapters.

3 FRITZ!Powerline-adapters met elkaar verbinden