FRITZ!Powerline 546E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 546E Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Thuisnetwerk uitbreiden met FRITZ!Powerline

Met FRITZ!Powerline kan de toegang tot het thuisnetwerk van je FRITZ!Box of router via een Powerline-, een draadloze (WiFi)- of LAN-brug tot stand worden gebracht. Welk type toegang geschikt is, hangt af van de concrete omstandigheden van je thuisnetwerk en de manier waarop je FRITZ!Powerline wilt gebruiken.

1 FRITZ!Powerline configureren als powerline-brug

Opmerking"Powerline bridge" is het aanbevolen type verbinding en is vooraf geconfigureerd in de fabrieksinstellingen.

Wanneer FRITZ!Powerline is geconfigureerd als powerline-brug, wordt deze via het stroomnet van je huis verbonden met een andere powerline-adapter die is verbonden met de FRITZ!Box. Computers, smartphones, media-ontvangers voor IPTV, gameconsoles en andere netwerkapparaten hebben dan toegang tot het thuisnetwerk via het draadloze netwerk of LAN en gebruiken de internetverbinding van de FRITZ!Box:

Afb.: Verbindingsscenario voor het verbindingstype "powerline bridge"

 • Configureer FRITZ!Powerline als powerline-brug als
  • de afstand tot de FRITZ!Box moet worden overbrugd met een draadloze powerline-verbinding via het stroomnet van je huis (bijvoorbeeld als je het draadloze netwerk wilt gebruiken op de bovenverdiepingen, terwijl de FRITZ!Box zich in de kelder bevindt, afgeschermd door een vloer van gewapend beton).
  • je de draadloze apparaten met de volledige overdrachtssnelheid wilt verbinden met de FRITZ!Box.

   Opmerking:In de modus "powerline bridge" hoeft FRITZ!Powerline geen gegevenspakketten te verzenden naar de FRITZ!Box via het draadloze netwerk. Dit betekent dat de volledige bandbreedte kan worden gebruikt voor de verbindingen van je draadloze apparaten.

2 FRITZ!Powerline configureren als LAN-brug

Wanneer FRITZ!Powerline wordt gebruikt als LAN-brug, wordt deze via een netwerkkabel verbonden met de FRITZ!Box. Media-ontvangers voor IPTV, gameconsoles, computers, smartphones, of andere netwerkapparaten hebben dan toegang tot het thuisnetwerk via LAN of het draadloze netwerk en gebruiken de internetverbinding van de FRITZ!Box:

Afb.: Verbindingsscenario voor het verbindingstype "LAN-bridge"

 • Configureer FRITZ!Powerline als LAN-brug als
  • je huis is voorzien van Ethernet-kabels.
  • de afstand tot de FRITZ!Box moet worden overbrugd met een netwerkkabel.
  • je de draadloze apparaten met de volledige overdrachtssnelheid wilt verbinden met de FRITZ!Box.

   Opmerking:In de modus "LAN bridge" hoeft FRITZ!Powerline geen gegevenspakketten te verzenden naar de FRITZ!Box via de draadloze verbinding. Dit betekent dat de volledige bandbreedte kan worden gebruikt voor de verbindingen van je draadloze apparaten.

3 FRITZ!Powerline configureren als draadloze brug

Belangrijk:Het verbindingstype "wireless bridge" is alleen geschikt als je een goede, stabiele draadloze verbinding tot stand kunt brengen tussen de FRITZ!Box en FRITZ!Powerline.

Wanneer FRITZ!Powerline wordt gebruikt als draadloze brug, wordt deze via het draadloze netwerk verbonden met de FRITZ!Box. Bij dit toegangstype werkt FRITZ!Powerline als draadloze repeater. Computers, smartphones, media-ontvangers voor IPTV, gameconsoles of andere netwerkapparaten hebben dan toegang tot het thuisnetwerk via het draadloze netwerk of LAN en gebruiken de internetverbinding van de FRITZ!Box:

Afb.: Verbindingsscenario voor het verbindingstype "draadloze brug"

 • Configureer FRITZ!Powerline als draadloze brug als
  • de afstand tot de FRITZ!Box moet worden overbrugd via het draadloze netwerk.
  • je het draadloze bereik van de FRITZ!Box wilt uitbreiden.
  • je netwerkapparaten in het thuisnetwerk wilt verbinden met FRITZ!Powerline via het draadloze netwerk of LAN.

   Belangrijk:In de modus "wireless bridge" moet FRITZ!Powerline gegevenspakketten naar de FRITZ!Box verzenden via de draadloze verbinding. Dit betekent dat niet de volledige bandbreedte beschikbaar is voor de verbindingen met je draadloze apparaten.