FRITZ!Powerline 546E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 546E Service

Tijdschakelaar draadloos netwerk configureren

Met de tijdschakelaar van FRITZ!Powerline kun je definiëren of en wanneer het draadloze netwerk (WiFi) van de FRITZ!Powerline-adapter automatisch wordt in- en uitgeschakeld. Zo kun je bijvoorbeeld een nachtstand instellen voor het draadloze netwerk om het energieverbruik te verminderen. Als je een FRITZ!Box gebruikt als draadloze router, kan FRITZ!Powerline, indien gewenst, automatisch de overeenkomstige instellingen overnemen. De instellingen worden toegepast ongeacht of je het draadloze netwerk vooraf handmatig hebt in- of uitgeschakeld. Je kunt het draadloze netwerk op elk gewenst moment weer inschakelen via de gebruikersinterface van de adapter.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van FRITZ!Powerline.

1 FRITZ!Powerline configureren

  1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!POWERLINE-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Wireless ("WLAN")" op "Schedule".
  3. Schakel de optie "Use schedule for wireless radio network" in.
  4. Schakel de optie "Adopt scheduling settings from the FRITZ!Box" in, zodat dezelfde tijden ook geldig zijn voor FRITZ!Powerline.
    • of
    • Definieer de tijden waarop het draadloze netwerk van de FRITZ!WLAN Repeater moet worden uitgeschakeld.
  5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.