FRITZ!Powerline 546E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 546E Service

FRITZ!Powerline meldt "Unspecified error occurred" bij het toevoegen van een Google-agenda

Tijdens de configuratie van een automatische schakeling voor de schakelbare contactdoos van de FRITZ!Powerline-adapter kan Google Agenda niet worden toegevoegd. Tijdens het authenticatieproces wordt de foutmelding "The authentication process for the Google Calendar on the FRITZ!Box could not complete the procedure successfully. Unspecified error (code:=1) occurred" weergegeven.

Oorzaak

  • Het authenticatieproces werd voortijdig afgebroken.

1 FRITZ!Powerline-adapter opnieuw opstarten

  1. Koppel de FRITZ!Powerline-adapter los van de stroomvoorziening.
  2. Sluit de FRITZ!Powerline-adapter na ca. 1 minuut opnieuw aan op de stroomvoorziening.

    Opmerking:De instellingen van de FRITZ!Powerline-adapter worden bij een herstart niet gewist.

2 Agenda toevoegen

  1. Voeg de Google-agenda toe voor het smarthome-apparaat.