FRITZ!Powerline 546E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 546E Service

MAC-adres van FRITZ!Powerline opzoeken

Een MAC-adres (Media Access Control-adres) wordt gebruikt om een apparaat eenduidig te identificeren in een netwerk.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Powerline-adapter.

1 MAC-adres bij het verbindingstype "wireless bridge" opzoeken

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als de FRITZ!Powerline-adapter via een Wi-Fi-verbinding met de draadloze router verbonden is:

  1. Klik op "Access to Home Network" in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline.
  2. Lees het MAC-adres af in de sectie "Local Wireless Network Information".

2 MAC-adres bij het verbindingstype "LAN-bridge" of "powerline-bridge" opzoeken

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als de FRITZ!Powerline-adapter via een LAN- of powerlineverbinding met de router verbonden is:

  1. Klik op "Wi-Fi" (of "Wireless") in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline.
  2. Klik in het menu "Wi-Fi" (of "Wireless") op "Wi-Fi Network" (of "Radio Network").
  3. Lees het MAC-adres af in de sectie "Radio Network".

    Opmerking:Dit MAC-adres is zichtbaar voor draadloze netwerkapparaten die verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Powerline-adapter. Het MAC-adres voor de LAN-verbinding met de router wordt in de router weergegeven.