FRITZ!Repeater 2400 Service - Knowledge Base

FRITZ!Repeater 2400 Service

FRITZ!Repeater via LAN met de FRITZ!Box verbinden

Verbind je FRITZ!Repeater via LAN met je FRITZ!Box om je thuisnetwerk snel en eenvoudig uit te breiden met een extra accesspoint (draadloos toegangspunt). Zo heb je ook buiten het draadloze bereik (WiFi) van je FRITZ!Box optimale draadloze ontvangst en highspeed-verbindingen met internet en het thuisnetwerk.

Als je de FRITZ!Repeater verbindt met een FRITZ!Box met FRITZ!OS 7 of nieuwer, wordt de FRITZ!Repeater tijdens de configuratie automatisch geïntegreerd in het Mesh-netwerk. De repeater neemt dan alle draadloze instellingen over van de FRITZ!Box, bijvoorbeeld de toegangsgegevens en de gasttoegang, en kan meteen worden gebruikt door alle draadloze netwerkapparaten in het thuisnetwerk.

Afb.: Verbindingsscenario voor het verbindingstype LAN-brug

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Repeater.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

 1. Druk op de "Connect"-knop en houd de knop gedurende ongeveer 10-15 seconden ingedrukt.
 2. De "Status"-led signaleert nu door afwisselend te knipperen en te blijven branden, dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
 3. Zodra de "Status"-led gedurende ten minste 1 minuut continu knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.

2 FRITZ!Repeater met de FRITZ!Box verbinden

Om de FRITZ!Repeater als LAN-brug te configureren, moet je de repeater eerst met de FRITZ!Box verbinden via het draadloze netwerk. Bij gebruik van een FRITZ!Box met FRITZ!OS 7 of nieuwer wordt de repeater dan automatisch geïntegreerd in het Mesh-netwerk.

 1. Steek de FRITZ!Repeater voor configuratie in een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box. Als de FRITZ!Repeater al via LAN is verbonden met het thuisnetwerk, verbreek je deze verbinding.
 2. Wacht gedurende ca. 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de statusled langzamer knippert.
 3. Druk kort (gedurende ongeveer 1 seconde) op de "Connect"-knop van de FRITZ!Repeater en laat de knop weer los. Nadat je de knop hebt losgelaten, begint de status-led snel te knipperen.
 4. Binnen 2 minuten: Druk op de verbindingsknop van de FRITZ!Box en houd de knop ingedrukt tot de bevestigingsled oplicht. Mogelijk lichten er ook andere leds op:
  FRITZ!Box-modelVerbindingsknopBevestigingsled
  FRITZ!Box 7590, 7530, 6890, 6660Connect / WPSConnect / WPS
  FRITZ!Box 7490, 7430, 5490WLAN WPSWLAN / Info
  FRITZ!Box 6490WLAN WPSWLAN / DECT
  FRITZ!Box 7560WLANWLAN / DECT
  FRITZ!Box 7583, 7581WPSWLAN / Info
  FRITZ!Box 6820, 4040, 4020, 3490WPSWLAN
 5. Zodra één of meer signaalsterkte-leds van de FRITZ!Repeater blijven branden, is de configuratie voltooid.

3 FRITZ!Repeater als LAN-brug configureren

 1. Klik op "Access to Home Network" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater.
 2. Klik in het menu "Access to Home Network" op de knop "Change type of connection".
 3. Schakel de optie "LAN bridge" in en klik op "Next".
 4. Selecteer de IP-instellingen die de FRITZ!Repeater moet gebruiken en klik op "Next".
 5. Behoud de weergegeven draadloze instellingen voor de FRITZ!Repeater en klik op "Next".
 6. Klik op "Finish" om de instellingen op te slaan.

4 FRITZ!Repeater met thuisnetwerk verbinden

 1. Verbind de FRITZ!Repeater met een LAN-poort in je thuisnetwerk (bijvoorbeeld FRITZ!Box, FRITZ!Powerline-adapter).

De FRITZ!Repeater is nu geconfigureerd als LAN-brug en is beschikbaar als een extra draadloos toegangspunt. De signaalsterkte-leds van de FRITZ!Repeater geven de kwaliteit weer van de draadloze verbinding van het apparaat dat als eerste een verbinding tot stand heeft gebracht met het draadloze netwerk van de FRITZ!Repeater.