FRITZ!Repeater 3000 Service - Knowledge Base

FRITZ!Repeater 3000 Service

FRITZ!Repeater via LAN met router van een andere fabrikant verbinden

Verbind je FRITZ!Repeater via LAN met je router om je thuisnetwerk snel en eenvoudig uit te breiden met een extra accesspoint (draadloos toegangspunt). Zo heb je ook buiten het draadloze bereik (WiFi) van je router optimale draadloze ontvangst en highspeed-verbindingen met internet en het thuisnetwerk.

Als je in de FRITZ!Repeater dezelfde draadloze instellingen gebruikt als in de router, maken je draadloze netwerkapparaten automatisch verbinding met het draadloze netwerk met de sterkste ontvangst (draadloos roaming).

Afb.: Verbindingsscenario voor het verbindingstype LAN-brug

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Repeater.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

 1. Druk op de "Connect"-knop en houd de knop gedurende ongeveer 10-15 seconden ingedrukt.
 2. De "Connect"-led signaleert nu door afwisselend te knipperen en te blijven branden, dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
 3. Zodra de "Connect"-led gedurende ten minste 1 minuut continu knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.

2 Draadloos netwerkapparaat met FRITZ!Repeater verbinden

 1. Noteer de draadloze netwerksleutel die aan de onderkant van de FRITZ!Repeater staat.
 2. Steek de FRITZ!Repeater in een stopcontact en wacht gedurende ongeveer 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de "Connect"-led begint te knipperen.
 3. Zoek met een draadloos netwerkapparaat (bijvoorbeeld notebook, smartphone) naar draadloze netwerken in de buurt.
 4. Selecteer het draadloze netwerk "FRITZ!Repeater 3000".
 5. Voer de draadloze netwerksleutel (wachtwoord) in die je hebt genoteerd.

3 FRITZ!Repeater als LAN-brug configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater.
 2. Stel een wachtwoord in voor toegang tot de gebruikersinterface en klik achtereenvolgens op "OK" en "Next".
 3. Selecteer het verbindingstype "LAN bridge" in en klik op "Next".
 4. Selecteer de IP-instellingen die de FRITZ!Repeater moet gebruiken en klik op "Next".
 5. Stel de draadloze instellingen voor de FRITZ!Repeater in en klik op "Next". Als je hier de naam van het draadloze netwerk en de draadloze netwerksleutel van je router invoert, maken je draadloze netwerkapparaten automatisch verbinding met het draadloze netwerk met de sterkste ontvangst.
 6. Klik op "Finish" om de instellingen op te slaan.

4 FRITZ!Repeater aansluiten

 1. Verbind de FRITZ!Repeater met een netwerkkabel met een LAN-poort van de router. Als een rechtstreekse kabelverbinding niet mogelijk is, kun je de afstand tot de de router ook overbruggen met een powerlineverbinding (bijvoorbeeld met FRITZ!Powerline).

De FRITZ!Repeater is nu geconfigureerd als LAN-brug en is beschikbaar als een extra draadloos toegangspunt. De led voor de verbindingskwaliteit geeft de kwaliteit weer van de draadloze verbinding van het apparaat dat als eerste een verbinding tot stand heeft gebracht met het draadloze netwerk van de FRITZ!Repeater.