FRITZ!Repeater 3000 Service - Knowledge Base

FRITZ!Repeater 3000 Service

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Als de fabrieksinstellingen worden geladen, worden alle persoonlijke instellingen verwijderd die je hebt geconfigureerd in de FRITZ!Repeater. Het laden van de fabrieksinstellingen is bijvoorbeeld zinvol als de FRITZ!Repeater op een andere locatie wordt gebruikt of overgaat op een andere gebruiker. Bovendien worden daarbij instellingen gewist die de juiste werking van de FRITZ!Repeater mogelijk hinderen.

  1. Druk op de "Connect"-knop en houd de knop gedurende ongeveer 10-15 seconden ingedrukt.
  2. De "Connect"-led signaleert nu door afwisselend te knipperen en te blijven branden, dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
  3. Zodra de "Connect"-led gedurende ten minste 1 minuut continu knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.