FRITZ!Repeater 450E Service - Knowledge Base

FRITZ!Repeater 450E Service

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Als de fabrieksinstellingen worden geladen, worden alle persoonlijke instellingen verwijderd die je hebt geconfigureerd in de FRITZ!Repeater. Het laden van de fabrieksinstellingen is bijvoorbeeld zinvol als de FRITZ!Repeater op een andere locatie wordt gebruikt of overgaat op een andere gebruiker. Bovendien worden daarbij instellingen gewist die de juiste werking van de FRITZ!Repeater mogelijk hinderen.

  1. Sluit de FRITZ!Repeater aan op de stroomvoorziening.
  2. Wacht gedurende ca. 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de "Power"- en "WLAN"-led blijven branden of tot de leds van de signaalsterkte-indicator knipperen.
  3. Druk op de "WPS"-knop en houd de knop gedurende ongeveer 15 seconde ingedrukt, tot alle leds tegelijk knipperen.

    Afb.: Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

  4. Zodra de "Power"- en "WLAN"-led blijven branden, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.