FRITZ!WLAN Repeater 1750E Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Repeater 1750E Service

FRITZ!Repeater via LAN met FRITZ!Box-thuisnetwerk verbinden

Verbind je FRITZ!Repeater via LAN met je FRITZ!Box om je thuisnetwerk snel en eenvoudig uit te breiden met een extra accesspoint (draadloos toegangspunt). Zo heb je ook buiten het draadloze bereik (WiFi) van je FRITZ!Box optimale draadloze ontvangst en highspeed-verbindingen met internet en het thuisnetwerk.

Als je de FRITZ!Repeater verbindt met een FRITZ!Box met FRITZ!OS 7 of nieuwer, wordt de FRITZ!Repeater tijdens de configuratie automatisch geïntegreerd in de Mesh. De FRITZ!Repeater neemt dan alle draadloze instellingen over van de FRITZ!Box, bijvoorbeeld de toegangsgegevens en de gasttoegang, en kan meteen worden gebruikt door alle draadloze netwerkapparaten in het thuisnetwerk.

Afb.: Verbindingsscenario voor het verbindingstype LAN-brug

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Repeater.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende instellingen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

2 Draadloos netwerkapparaat met FRITZ!Repeater verbinden

 1. Steek de FRITZ!Repeater in een stopcontact en wacht tot de "Power"-led en de "WLAN"-led van de FRITZ!Repeater blijven branden.
 2. Zoek met een draadloos netwerkapparaat (bijvoorbeeld notebook, smartphone) naar draadloze netwerken in de buurt.
 3. Selecteer het draadloze netwerk "FRITZ!WLAN Repeater [...]".
 4. Voer 00000000 (8 nullen) in als netwerksleutel (password).

3 FRITZ!Repeater als LAN-brug configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater.
 2. Stel een wachtwoord in voor toegang tot de gebruikersinterface en klik achtereenvolgens op "OK" en "Next".
 3. Selecteer het verbindingstype "LAN bridge" in en klik op "Next".
 4. Selecteer de IP-instellingen die de FRITZ!Repeater moet gebruiken en klik op "Next".
 5. Stel de draadloze instellingen voor de FRITZ!Repeater in en klik op "Next". Als je hier de naam van het draadloze netwerk en de draadloze netwerksleutel van de FRITZ!Box invoert, maken je draadloze netwerkapparaten automatisch verbinding met het draadloze netwerk met de sterkste ontvangst.
 6. Klik op "Finish" om de instellingen op te slaan.

4 FRITZ!Repeater met de FRITZ!Box verbinden

 1. Verbind de FRITZ!Repeater met een netwerkkabel met een LAN-poort van de FRITZ!Box. Als een rechtstreekse kabelverbinding niet mogelijk is, kun je de afstand tot de de FRITZ!Box ook overbruggen met een powerlineverbinding (bijvoorbeeld met FRITZ!Powerline).

5 FRITZ!Repeater in de Mesh integreren

Als op de FRITZ!Box FRITZ!OS 7 of nieuwer is geïnstalleerd, integreer dan de FRITZ!Repeater in de Mesh, zodat de repeater alle draadloze instellingen van de FRITZ!Box overneemt:

 1. Druk kort (gedurende ongeveer 1 seconde) op de "WPS"-knop van de FRITZ!Repeater. Nadat je de "WPS"-knop hebt losgelaten, begint de "WLAN"-led te knipperen.
 2. Binnen 2 minuten: Druk op de verbindingsknop van de FRITZ!Box en houd deze ingedrukt tot de bevestigingsled kort gaat branden. Mogelijk gaan er ook andere leds kort branden.
  FRITZ!Box-modelVerbindingsknopBevestigingsled
  FRITZ!Box 7590, 7530, 7520, 6890 Connect / WPS Connect / WPS
  FRITZ!Box 6591, 6590 Connect / WPS Info
  FRITZ!Box 7560, 7362 SL WLAN Info
  FRITZ!Box 7490, 7430, 6490, 5491, 5490 WLAN WPS Info
  FRITZ!Box 7583, 7582, 7581, 7580, 4040, 4020, 3490 WPS Info
  FRITZ!Box 6820 WPS WLAN
 3. Zodra FRITZ!Repeater in het Mesh-overzicht van de FRITZ!Box wordt weergegeven met het Mesh-pictogram , is de procedure voltooid.

De FRITZ!Repeater is nu als LAN-brug geïntegreerd in het thuisnetwerk en is beschikbaar als een extra accesspoint. De signaalsterkte-leds van de FRITZ!Repeater geven de kwaliteit weer van de draadloze verbinding van het apparaat dat als eerste een verbinding tot stand heeft gebracht met het draadloze netwerk van de FRITZ!Repeater.