FRITZ!Repeater 300E Service - Knowledge Base

FRITZ!Repeater 300E Service

FRITZ!Repeater met draadloze router verbinden via 5GHz-frequentieband

De FRITZ!Repeater kan het Wi-Fi-netwerk van een draadloze router (bijvoorbeeld FRITZ!Box) op de 2,4- of 5GHz-frequentieband uitbreiden.

Als beide frequentiebanden tegelijk zijn ingeschakeld in de draadloze router, brengt de Repeater de draadloze verbinding standaard tot stand via de 2,4GHZ-frequentieband tijdens de configuratie per WPS (Wi-Fi Protected Setup). Om ervoor te zorgen dat de verbinding tot stand kan worden gebracht via de 5GHz-frequentieband, moet de 2,4GHz-frequentieband van de draadloze router zijn uitgeschakeld tijdens het configureren van de FRITZ!Repeater.

1 2,4GHz-frequentieband uitschakelen in draadloze router

Opmerking:We leggen de configuratie uit, met als voorbeeld een FRITZ!Box. Informatie over de configuratie van andere draadloze routers krijg je van de fabrikant van de router; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Wi-Fi Network" ("Radio Network").
 3. Schakel in de sectie "Active frequency bands" de optie "2.4-GHz frequency band active" of in de sectie "2.4-GHz frequency band" de optie "Wireless radio network enabled" uit. Als de FRITZ!Box meerdere frequentiebanden ondersteunt, er wordt echter maar één weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!Repeater met draadloze router verbinden

Opmerking:We leggen de configuratie uit, met als voorbeeld een FRITZ!Box. Informatie over de configuratie van andere draadloze routers krijg je van de fabrikant van de router; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

 1. Steek de FRITZ!Repeater voor configuratie in een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box.
 2. Wacht gedurende ca. 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de "Power"- en "WLAN"-led blijven branden.
 3. Druk op de "WPS"-knop van de FRITZ!Repeater en houd de knop (ca. 6 seconden) ingedrukt tot de "WLAN"-led van de repeater begint te knipperen.
 4. Binnen 2 minuten: Druk op de verbindingsknop van de FRITZ!Box en houd de knop ingedrukt tot de bevestigingsled oplicht. Mogelijk lichten er ook andere leds op:
  FRITZ!Box-modelVerbindingsknopBevestigingsled
  FRITZ!Box 7590, 7530 AX, 7530, 7520, 6890, 6850, 6660, 5530Connect / WPSConnect / WPS
  FRITZ!Box 6591, 6590Connect / WPSWLAN / DECT
  FRITZ!Box 7490, 7430, 5491, 5490WLAN WPSWLAN / Info
  FRITZ!Box 6490, 6430WLAN WPSWLAN / DECT
  FRITZ!Box 7560, 7362 SLWLANWLAN / DECT
  FRITZ!Box 7583, 7582, 7581, 7580WPSWLAN / Info
  FRITZ!Box 6820, 4040, 4020, 3490WPSWLAN
 5. Zodra één of meer signaalsterkte-leds van de FRITZ!Repeater blijven branden, is de configuratie voltooid.

De FRITZ!Repeater maakt nu verbinding met de draadloze router via de 5GHz-frequentieband. Nu kun je in de draadloze router de 2,4GHz-frequentieband weer inschakelen.