FRITZ!WLAN Repeater 300E Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Repeater 300E Service

FRITZ!WLAN Repeater met draadloze router verbinden via 5 GHz-frequentieband

De FRITZ!WLAN Repeater kan het draadloze netwerk (WiFi) van een draadloze router (bijvoorbeeld FRITZ!Box) in de 2,4 of 5 GHz-frequentieband vergroten. Als beide frequentiebanden zijn ingeschakeld in de router, wordt de draadloze verbinding altijd tot stand gebracht via de 2,4 GHz-frequentieband, als je voor de configuratie WPS (Wi-Fi Protected Setup) gebruikt. Als je de verbinding tot stand wilt brengen via de 5 GHz-frequentieband, moet je de 2,4 GHz-frequentieband in de draadloze router uitschakelen wanneer je de repeater configureert.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De draadloze router moet in staat zijn de 2,4 en 5 GHZ-frequentiebanden tegelijkertijd te leveren.

1 2,4 GHz-frequentieband uitschakelen in draadloze router

Belangrijk:We hebben een FRITZ!Box gebruikt als voorbeeld voor de configuratie. Sommige FRITZ!Box-instellingen worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld. Informatie over de configuratie van een andere router verkrijg je van de fabrikant van het apparaat, bijvoorbeeld via het handboek.

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel in de sectie "2.4-GHz Frequency Band" de optie "Wireless radio network enabled" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Repeater met de draadloze router verbinden

Opmerking:We hebben een FRITZ!Box gebruikt als voorbeeld voor de configuratie. Informatie over het configureren van een andere router vind je in het handboek of verkrijg je rechtstreeks van de fabrikant van het apparaat.

 1. Steek de repeater in een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box.
 2. Wacht tot de "Power"-led en de "WLAN"-led van de repeater blijven branden.
 3. Houd de "WPS"-knop ingedrukt totdat de "WLAN"-led van de repeater begint te knipperen.

  Belangrijk:Laat de knop los zodra de "WLAN"-led begint te knipperen. Als je de knop te lang ingedrukt houdt, lichten alle leds kort op en worden de fabrieksinstellingen van de repeater geladen.

 4. Schakel nu binnen twee minuten de WPS-functie van de FRITZ!Box in. Houdt daarvoor de "Connect"- of "WPS"- of "WLAN/WPS"-knop van de FRITZ!Box ingedrukt totdat de "WLAN"-led begint te knipperen.

De FRITZ!WLAN Repeater maakt nu verbinding met de draadloze router via de 5 GHz-frequentieband. Als je tot nu toe nog geen wachtwoord hebt ingesteld voor de repeater, importeert deze het wachtwoord en indien van toepassing de gebruikersnaam van de FRITZ!Box-gebruikersinterface, als het meest recente FRITZ!OS is geïnstalleerd op beide apparaten. Nu kun je in de router de 2,4 GHz-frequentieband weer inschakelen en de repeater op een plek naar keuze in het stopcontact steken.